Contact / Pleegouderraad / De pleegouderraad is kritisch en constructief

Bestuurder Jacques Bovens: ‘De pleegouderraad is kritisch en constructief’

November 2017 – De pleegouderraad vertegenwoordigt vanuit een grote betrokkenheid al onze pleeggezinnen. Jacques Bovens, bestuurder van FlexusJeugdplein, zit regelmatig met hen om tafel en is erg blij met hun input en de goede samenwerking.  

Jacques: ‘De pleegouderraad speelt een belangrijke rol in het verbeteren van onze dienstverlening. Ze zijn een onmisbare communicatieschakel met onze pleegouders. Ze bespreekt met ons de knelpunten, suggesties en ervaringen van pleegouders. Ook adviseert zij ons over verschillende zaken, zoals eventuele aanpassingen in onze dienstverlening. Als bestuur leggen wij namelijk veel zaken voor aan de pleegouderraad, zoals beleidsvoorstellen en verslagen. De reactie van de pleegouderraad daarop is belangrijk voor ons omdat ze veel ervaring, kennis en deskundigheid over pleegzorg bezit. De pleegouderraad van FlexusJeugdplein is daarbij kritisch en constructief in hun advies, dat werkt voor ons als bestuur zeer prettig.

Ik wil de pleegouderraad dan ook hartelijk bedanken voor de prettige sfeer en samenwerking. Hierdoor heb ik het gevoel dat wij elkaar altijd kunnen opzoeken en alles kunnen bespreken. Dat werkt voor mij zeer prettig en het resulteert in goede plannen. Pleegouderraad, bedankt voor jullie inzet!’