Contact / Pleegouderraad / Koffiebijeenkomsten (3)

POR – Koffiebijeenkomsten

In maart 2014 hebben wij gemeld dat de Pleegouderraad (POR) zich sterk zou maken voor het in kaart brengen van de koffiebijeenkomsten, die er in de regio van FlexusJeugdplein door en voor pleegouders georganiseerd  worden.

Na ons verzoek aan onze vaste achterban – de zogenaamde Schaduw-POR – hebben diverse pleegouders ons laten weten dat er reeds koffieochtenden georganiseerd worden, maar ook dat hier behoefte aan is. Vooral bij startende (nieuwe) pleegouders. De POR bedankt de pleegouders voor hun reacties en de verstrekte informatie.

Inmiddels is een eerste inventarisatie gedaan en zijn de koffieochtenden ingedeeld per regio. Dit is zo gedaan omdat dan ook de begeleiders pleegzorg behulpzaam kunnen zijn bij het doorwijzen van de pleegouders.

Mocht u behoefte hebben aan contact met andere pleegouders – zo mogelijk bij u in de buurt? Aarzel niet en meldt u bij ons aan via e-mail: pleegouderraad@flexusjeugdplein.nl

De POR
Naar overzichtspagina POR