Contact / Pleegouderraad / Koffiebijeenkomsten(1)

Oproep koffiebijeenkomsten

December 2013 – Diverse pleegouders hebben de Pleegouderraad (POR) laten weten behoefte te hebben aan contact met andere pleegouders, bijvoorbeeld door middel van zogenoemde koffiebijeenkomsten. Ook intern bij FlexusJeugdplein werd navraag gedaan, waaruit duidelijk werd dat dit soort bijeenkomsten voor pleegouders, met een ‘vrije inloop’, er wel zijn geweest, maar stilaan zijn overgegaan in vaste groepjes van bevriende pleegouders die van tijd tot tijd bij elkaar komen om bij te kletsen. De POR wil hiervan graag een beter beeld krijgen zodat ze pleegouders met elkaar in contact kan brengen. 

Het lijkt erop dat koffiebijeenkomsten tegenwoordig minder vaak dan voorheen plaatsvinden. Daarnaast heeft de POR nog geen duidelijk beeld van de bijeenkomsten (‘vriendengroepen’) die open staan voor nieuwe pleegouders. Zeker startende pleegouders blijken veel vragen te hebben. Alles is immers nieuw en er komen veel zaken op je af. Alhoewel de VIP-training en de nieuwe website (www.fjppleegzorg.nl) pleegouders van veel informatie voorzien, komen er in de praktijk van alle dag toch ook steeds weer nieuwe vragen, zodat de behoefte bestaat om hierover te kunnen praten met andere pleegouders. Vandaar ook deze oproep.

Neemt u deel aan koffiebijeenkomsten en staan deze open voor nieuwe leden, dan horen wij graag de locatie, de naam van de contactpersoon en de planning.

Heeft u persoonlijk behoefte aan deelname aan koffiebijeenkomsten, laat ons dit dan ook weten met daarbij de vermelding van uw e-mailadres en uw woonwijk, zodat wij pleegouders met elkaar in contact kunnen brengen.

Natuurlijk zijn ook enthousiaste vrijwilligers van harte welkom om deze koffiebijeenkomsten te (helpen) organiseren en een nieuw leven in te blazen!

U kunt reageren via pleegouderraad@flexusjeugdplein.nl.

Met dank en vriendelijke groet,

Nicolette van Essen, Pleegouderraad FlexusJeugdplein

 

Naar overzichtspagina POR