Kriebels

Oktober 2016 – Na de nieuwsbrief van juni was het even stil op de redactie. We hebben genoten van het prachtige zomerweer, van onze vaak goedgevulde levens met werk, (pleeg)kinderen en hobby’s. Binnen de por was het ook een poosje stil. De voorzitter kampte met een hernia en andere leden hadden andere beslommeringen. Nu kriebelt het bij de por weer om pleegouders te ontmoeten en verbinding met elkaar te zoeken. Kortom, tijd om het werk van de por weer op te pakken.
De por hield in de tussentijd wel contact met FlexusJeugdplein: regelmatig zitten we met de bestuurder aan tafel en praten we over belangrijke zaken. Zo krijgt het gebiedsgericht werken steeds meer vorm, zijn we optimistisch over het nieuwe werven en werkt FlexusJeugdplein aan een nieuw programma om aspirant pleegouders nog beter voor te bereiden op hun taak. Als por worden we over al deze plannen geïnformeerd en kunnen we bij elke stap onze mening geven. Hierdoor voelen we ons als pleegouderraad echt serieus genomen. Dat biedt mogelijkheden. Ook voor u! U kunt bij ons terecht met zaken waarover u wilt brainstormen, uw mening wilt delen of in gesprek wilt met andere pleegouders. Wij luisteren en nemen uw mening serieus.
Ontmoetingsavonden
Naast de themabijeenkomsten die binnenkort weer van start gaan (zie het bericht daarover in deze nieuwsbrief), willen we ook ontmoetingsavonden organiseren.
Avonden door en voor pleegouders, met een vaststaand gespreksonderwerp, over wat speelt bij pleegouders. Daarvoor hebben wij wel uw input nodig. Dus heeft u thema’s die u graag wilt bespreken of zaken die u wilt delen? Meldt het alstublieft bij de pleegouderraad. Alle voorstellen zijn welkom en zullen met aandacht bekeken worden.
We hopen op veel reacties en een overvolle e-mailbox. Mailt u ook?! Dit kan naar: pleegouderraad@flexusjeugdplein.nl
Marian Rink, voorzitter pleegouderraad