Contact / Pleegouderraad / Oproep pleegouderraad

Oproep Pleegouderraad

Juli 2014 – Net als u zijn wij pleegouder (klant) van FlexusJeugdplein. Daardoor hebben we een mening over hetgeen in pleegzorgland gebeurt. Dat is dan ook de reden dat wij ons verenigen als de POR. De Pleegouderraad (POR) van FlexusJeugdplein praat en denkt mee over het pleegzorgbeleid. Op deze manier probeert de POR een bijdrage te leveren aan de verbetering van de dienstverlening, zodat pleegouders en pleegkinderen beter geholpen worden.

De POR vertegenwoordigt alle pleegouders van FlexusJeugdplein. Het gaat hierbij om ruim 900 pleeggezinnen (en meer dan 1.200 pleegkinderen). De POR praat regelmatig met het bestuur van FlexusJeugdplein en heeft ook goede contacten met verschillende disciplines. De POR bespreekt knelpunten, suggesties en ervaringen van pleegouders en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen. Kijk eens op de speciale POR-pagina op de website voor pleegouders.

U kunt de POR in feite beschouwen als de ondernemingsraad van de pleegouders en hun pleegzorgvoorziening (FlexusJeugdplein). Met al uw vragen, kunt u ons bereiken. Het spreekt voor zich dat wij uw opmerkingen uiterst vertrouwelijk zullen behandelen. De pleegzorgvoorziening FlexusJeugdplein hoort graag wat pleegouders (klanten) van de dienstverlening vinden.

Uw mening geven
Via de POR kunt u actief meedenken en meepraten over de dienstverlening van FlexusJeugdplein. Vindt u dat zaken anders of beter kunnen worden geregeld? Laat het de POR dan weten! Wilt u zelf actief meedenken? Dit kan door lid te worden van de POR. Wij willen de POR graag uitbreiden.

Mocht lid worden van de POR een te grote stap zijn, dan zijn wij al erg blij indien u bereid bent om enkele malen per jaar vragen per e‐mail te beantwoorden. Uw mening geven hoeft niet veel tijd te kosten en op die manier kunt u toch meedenken en reageren. Wij noemen dit ook wel onze ‘Schaduw‐POR’. De POR wordt op deze manier gevoed met ervaringen en signalen uit de praktijk, waarmee wij FlexusJeugdplein kunnen adviseren.  Laat u van u horen? Stuur dan alstublieft uw e‐mailadres naar pleegouderraad@flexusjeugdplein.nl en u hoort met regelmaat van ons.

De POR, pleegouders voor pleegouders!

 

Naar overzichtspagina POR