Contact / Pleegouderraad / Oud en nieuw

POR – Van FJP naar Enver. Ervaringen en wensen van pleegouders

April 2019 – De pleegouderraad (por) vroeg aan de pleegouders in de schaduw-por hoe ze de overgang van FlexusJeugdplein naar Enver hebben ervaren. Uit de reacties blijkt dat pleegouders weinig tot niets hebben gemerkt van een fusie of overgang. ”Whats in a name”, zullen we maar zeggen. Bij doorvragen vertellen pleegouders wel over veranderingen, verwachtingen en wensen.

Zakelijker
Pleegouders denken dat de fusie wel nodig was, maar betwijfelen of het er beter op is geworden. Een pleegouder schrijft: “Welke naam pleegzorg ook draagt of vroegâh droeg, sluipenderwijs is de verzakelijking ingetreden, zoals overal in de hulpverlening. Veel schrijfwerk (verantwoording naar de subsidiegever!), zware caseload, knijpen in contacten, ten koste van de spontaniteit.” Een andere pleegouder deelt er een voorbeeld van: “We hebben bij de plaatsing van een tijdelijk pleegkind gedurende vier maanden drie keer kennisgemaakt met steeds een nieuwe begeleider. De eerste kwam het kind voorstellen, de tweede heeft bij ons thuis een gesprek gevoerd met ons als pleegouder en het pleegkind. De derde heeft het afrondende gesprek met ons gevoerd, nadat het pleegkind terug gegaan was naar vader. De wisselingen vinden wij een zorgelijk teken, hoewel alles went. De drie begeleiders waren verder helemaal top. Heel aardig, deskundig, begaan en to the point. Allemaal goede eigenschappen maar pleegouders willen echt graag iets wat op een relatie lijkt opbouwen met begeleiders.” Meer continuïteit in de begeleiding staat bij meer pleegouders bovenaan het verlanglijstje. De verzakelijking wordt door pleegouders als negatief ervaren. “Vroeger was de pleegzorg menselijk, nu ben je meer een nummer.”, schrijft men.

Wat betreft de werving is de tip om pleegouders meer te betrekken. Zij zijn de beste ambassadeurs. Sommige pleegouders vinden dat er weinig wordt gedaan in de media voor het zoeken naar pleegouders.

Voordelen die opgemerkt zijn, is de verbetering van de website. Ook zouden er meer disciplines beschikbaar zijn en daardoor sneller en adequater hulp, overleg en advies worden ingezet. Een ervaring hiermee is helaas nog niet gedeeld, hopelijk komt dat in de nabije toekomst.

Extra ondersteuning?
De por stelde ook een vraag over extra ondersteuning: bij wie ga je dan te rade? In bijna alle gevallen, zouden pleegouders dat aan hun pleegzorgbegeleider vragen. Een pleegouder: “Wij kloppen desgewenst aan bij onze pleegzorgbegeleider. Die heeft vanuit haar professie een andere kijk op zaken die wij als pleegouders soms moeilijk vinden.”

Opvallend is dat de pleegouders aangeven op het moment geen behoefte te hebben aan scholing of extra’s. Als die vraag er wel komt of als er problemen zijn, willen ze graag een luisterend oor en een snelle (re)actie.

Kind voorop
De toekomst zien pleegouders overwegend positief tegemoet. Wel met de kanttekening dat we hopen dat de zorg voor het kind voorop blijft staan. “Als je niet oppast wordt pleegzorg/jeugdzorg kind van de rekening. Letterlijk vanwege: wachtlijsten, verdwijnen gespecialiseerde zorg, enz.”

De bestuurders mogen zich, wat pleegouders betreft, meer laten horen bij de Jeugdbescherming. Pleegouders vinden dat medewerkers van Enver goede ideeën hebben in de zorgplannen van de kinderen en willen dat deze gehoord worden, op gelijkwaardig niveau.

Pleegouders hebben de indruk dat veel pleegouders na de eerste plaatsing afhaken en vinden dat dan zorgelijk. Zij vinden dat de ondersteuning aan gezinnen beter kan: “De hulpverlening is vaak te licht en te kort, zowel bij pleeggezinnen als de gezinnen van herkomst.” In die zin maken wij, de pleegouders, ons zorgen over de toekomst van “onze” kinderen.

Bovengenoemde aandachtspunten en andere tips die we van onze achterban ontvingen, brengen we uiteraard weer onder de aandacht van Enver.

De pleegouderraad