Contact / Pleegouderraad / POR2014

POR – 2014… een bewogen jaar

Nu sinterklaas alweer het land uit is en de kerstartikelen de winkels kleuren, wordt het weer tijd om eens rustig achterover te gaan zitten en te mijmeren over 2014. Wat hield 2014 nu eigenlijk in, voor de Pleegouderraad (POR) en voor mij?

Als voorzitter van de POR kijk ik terug op een bewogen jaar. Begin 2014 was ik nog “aanstormend” voorzitter, net gestart in die positie, zoekend naar wat we nu eigenlijk willen met de POR en wat we naleven. In het begin kon ik aardig terugvallen op de oude voorzitter, die gepokt en gemazeld de klus al jaren volbracht. Het team POR-leden zocht naar een stevige begeleiding en kreeg deze in de vorm van Rene de Bot, een overduidelijke bestuurder en sympathieke coach. Hij heeft de POR aardig op weg weten te brengen en te houden.

Helaas is het jaar niet geheel zonder kleerscheuren verlopen. We hebben als POR afscheid moeten nemen van twee zeer gewaardeerde leden, de oud voorzitter en een fijn POR-lid. Beiden leggen zich nu toe op taken elders, werk en pleegkind(eren). Nogmaals wil ik hen heel hartelijk bedanken voor alle inzet en energie die de POR van hen gekregen heeft. Ook heeft ziekte ons behoorlijk geraakt, en de gewone dingen des levens, zoals een verhuizing raakt de POR, de inzet van POR-leden wordt op die momenten evenredig minder groot. Gelukkig krijgen we versterking, zo aan het einde van 2014 zijn er twee nieuwe aspirant-leden die zich geïnteresseerd hebben in de POR. Hopelijk hebben we heel lang heel veel aan elkaar!

Bijzonder is dat we ondanks tegenslag en afscheid behoorlijk wat bereikt hebben met de POR. Ik noem maar alle thema-avonden, die we ook dit jaar met een prachtige veelzijdige inhoud aan pleegouders konden bieden. De informatie over de komende transitie is door u gretig ontvangen. Zo ook de avond over VIB, en de afgelopen avond over oudercontacten.

Onze input op de nieuwsbrief is voor ons ook een  punt van trots. Blij zijn we met alles wat de pleegouders uit de achterban aan ons doorgeven, want alleen met input kunnen we uw stem voortbrengen. En dit jaar wist u de POR aardig te bereiken. Daaruit zijn behoorlijk wat leuke artikelen geschreven en thema-avonden gevuld.

Ook achter de schermen zijn we druk bezig. We houden vinger aan de pols, in direct contact met bestuurders en uitvoerders van pleegzorg. We spreken over transitie, reorganisatie en tevredenheidtoetsen. Om zicht en grip te houden op de welvaart en bevordering van pleegzorg. Omdat het ons aangaat, omdat het u aangaat.

Nu stevenen we af op een onrustig 2015. Een jaar vol vernieuwing, een jaar vol onzekerheden die ons naar een nog betere toekomst moet gaan leiden. Dit doen we met elkaar, in vertrouwen. Want als we een ding hebben geleerd in 2014 is het dat we vertrouwen hebben in de communicatie, in die van onszelf, als POR intern, maar ook zeker in die met FlexusJeugdplein. Want samen staan we sterk voor een nu nog wiebelig 2015.

Weet ons te vinden, we zijn er voor u.

Wilt u lid worden van de POR, of uw menig laten weten via de schaduw-POR? Dat kan! Stuur een mail naar pleegouderraad@flexusjeugdplein.nl.

Marian Rink, voorzitter Pleegouderraad FlexusJeugdplein

 

Naar overzichtspagina POR