Contact / Pleegouderraad / Tevredenheidsonderzoek pleegzorg

Tevredenheidsonderzoek pleegzorg

Februari 2014 – In het najaar van 2014 wordt door FlexusJeugdplein onderzoek gedaan naar de tevredenheid over pleegzorg bij pleegouders, pleegkinderen en biologische ouders. In 2008 werd voor eerst een dergelijk tevredenheidsonderzoek in de pleegzorg uitgevoerd. Het pleegzorgonderzoek bestond destijds uit twee delen: voor het pleegkind en de biologische ouders van het pleegkind en de pleegouders. De Pleegouderraad zal bij het nieuwe onderzoek nauw betrokken zijn bij de opzet en de uitvoering van het onderzoek naar de tevredenheid van pleegouders.