Contact / Pleegouderraad / Volle kracht vooruit in deze nieuwe tijd

April 2016 – De por kijkt terug op een druk en bewogen jaar. De transitie werd een feit en lijkt zijn weg te vinden nu het stof wat is neergedaald. Nieuw zijn alle gesprekken met gemeenten, groot en klein, om de benodigde financiën te krijgen, maar zeker niet onbelangrijk, om het belang van pleegzorg onder de aandacht te brengen. Jammer genoeg worden er op veel plekken bezuinigingen doorgevoerd, wat een ieder in dit land treft, ook de pleegzorg.

Desondanks bezint FlexusJeugdplein zich op de toekomst van de pleegzorg. Zij ontwikkelde pleegzorg nieuwe stijl, meer gericht op het wijkleven en minder op de gehele regio. De positieve kanten daarvan zijn onder andere de persoonlijke benadering en het zoeken naar kwaliteiten en krachten dichtbij het kind. Proactief kunnen we de werkwijze van onze instelling noemen, wat in deze woelige tijd de manier is om overeind te blijven. Het verschil maken is nu belangrijk.

Tijdens onze boeiende bijeenkomsten met de staf van FlexusJeugdplein worden we als por bevraagd op onze ervaringen, delen we kennis en zorgen, en mogen we meekijken en meedenken met alle ontwikkelingen. Dat is belangrijk omdat er zo feeling blijft met diegenen waar het om draait: pleegouders en pleegkinderen.

Naast onze vergaderingen zijn wij als por steeds weer bezig om de communicatie met pleegouders op gang te brengen en te verstevigen. We hebben vertrouwen in het eigen kunnen van pleegouders, maar het is fijn wanneer wij ons als pleegouders gehoord, begrepen en gerespecteerd voelen. Dat maakt het mogelijk om dit zo belangrijke “werk” vol te houden. We kunnen van elkaar leren door ervaringen te delen, wat volgens ons als por leidt tot een extra dimensie: zorgen in het kwadraat.

De komende tijd willen we ons richten op deskundigheidsbevordering middels themabijeenkomsten, inloopochtenden én -avonden, maar ook door uw vragen te horen, zien en te beantwoorden. Daarvoor is uw input dus van wezenlijk belang. We nodigen u van harte uit om al uw zorgen en wensen, visie en gedachten over pleegzorg met ons te delen via por@flexusjeugdplein.nl. Met uw input kan de por op volle kracht vooruit!