De Pluim – Pascalle

April 2020 – Een pluim voor netwerk-kanjer Pascalle Kesler

Deze keer hebben we voor één en dezelfde begeleidster maar liefst twee aanvragen voor ‘De Pluim’ gekregen. Hoe mooi is dat! En wat deze verzoeken extra bijzonder maakt, is dat Pascalle Kesler, want over haar gaat het, is voorgedragen door een oma en een overgrootoma. Beiden hebben de zorg voor hun kleinkinderen en voor een achterkleinkind op zich genomen en worden hierin door Pascalle ondersteund. Het gaat deze keer dus om netwerkplaatsingen.

Beide verzoekers hebben door deze netwerkplaatsing te maken gekregen met allerlei praktische en emotionele problemen die daarbij komen kijken. Netwerkplaatsingen hebben hun eigen problematiek, emoties spelen vaak een grote rol. Het gaat hier om de kinderen van een dochter en een kind van een kleindochter. Zowel de oma als de overgootoma geven aan er zoveel mogelijk aan te doen dat de kinderen contact houden met de familie van hun beide ouders, maar dat dat lang niet altijd meevalt. “Als er dan iemand is die je aanhoort en je helpt om het een plek te geven en verder te gaan, is dat onbetaalbaar”.

Daarnaast ondersteunt Pascalle hen in allerlei contacten. Genoemd worden het contact met jeugdbescherming, met de kinderrechter met therapeuten of scholen. Dit alles vraagt tijd, energie en ervaring. “Als je daarbij steun krijgt van iemand van Enver die voor je klaarstaat, je steunt, adviseert, luistert en meedenkt, dan betekent dat heel veel. De hulp van Pascalle, haar begrip en luisterend oor helpen echt!”. Het is al een paar keer gebeurd dat een kleinkind verdrietig was en oma haar zo goed mogelijk ondersteunde. Toen zij later contact had met Pascalle gaf zij veel dezelfde adviezen en “dan gaan we weer met goede moed verder”.

Beide verzoekers zeggen over Pascalle dat zij iemand is die “haar werk met zoveel inzet en betrokkenheid doet. Ze is er voor het kind, maar ook voor ons. Onze dank is daarvoor heel groot”.

Tot slot geven beiden aan het er waarschijnlijk niet zo goed van afgebracht te hebben zonder haar steun. Een welverdiende pluim voor Pascalle dus!

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen? Wilt u ook uw pleegzorgverhaal delen? Heeft u een pluim aan een medewerker? Mail de por via pleegouderraad@enver.nl.


Joke de Boer Sap, namens de por