De por, voor u gelezen: interessante weetjes uit de wereld van pleegzorg

Deeltijd gezag
Als pleegouder speel je een belangrijke rol in het leven van een kind. Regelmatig is het zelfs zo dat jij als pleegouder het kind beter kent dan de biologische ouder(s). Juist in dergelijke situaties is het wenselijk dat je niet afhankelijk bent van toestemming van ouders als het gaat om belangrijke besluiten rondom bijvoorbeeld schoolse zaken, medische ingrepen of inzet van hulpverlening. In dat kader heeft minister Dekker een wetsvoorstel ingediend met betrekking tot zogenaamd deelgezag, waarbij je als belangrijke spil in de opvoeding en verzorging van een kind, samen met de ouders of voogd, dagelijkse, maar ook noodzakelijke of wenselijke beslissingen kunt nemen. Er kunnen maximaal twee mede-opvoeders deelgezag uitoefenen op een kind. Misschien verandert er daarmee in de dagelijkse praktijk voor sommigen van u helemaal niets. Voor andere pleegouders is dit echter zeer welkom en toch niet zo’n ‘drastische stap’ als de pleegoudervoogdij op je nemen. Een voorwaarde is dat u wel minimaal een jaar aaneengesloten voor het kind gezorgd moet hebben. De status van het wetsvoorstel is ‘in consultatie’. Dat betekent dat hierop gereageerd kan worden. We houden u op de hoogte, maar zie ook de website van het NJi.

Hechten en hechting
(Her)kent u dat? Mensen die tegen u zeggen dat ze u zo dapper vinden dat u aan pleegzorg bent begonnen? Dat ze daar achteraan meteen zeggen dat dat voor hen niets zou zijn, omdat ze bang zijn zich te veel aan het kind te gaan hechten en er geen afscheid van zouden kunnen nemen? Er is iemand die daar een interessante blog over heeft geschreven. Haar naam komt regelmatig naar voren als het gaat om pleegzorg en hechting: Inge Vandeweege. Zij is niet alleen, net als u, ervaringsdeskundige op dit gebied, maar ook schrijfster. In haar laatste blog geeft zij in duidelijke bewoordingen weer hoe het bij haar werkt en hoe het wellicht wel zou moeten werken als het gaat om pleegzorg. Voor een kind is het erg belangrijk dat hij of zij zich veilig kan hechten aan een volwassene. Immers, aan de hand van de manier waarop een kind gehecht is aan zijn verzorgers in zijn vroege kinderjaren, ontwikkelt hij een beeld van hoe betrouwbaar (andere) volwassenen zijn. Werd er gereageerd op huiltjes, op geluidjes op uitgestrekte armpjes? Dan zal dat beeld van hoe andere mensen zijn een stuk positiever zijn dan wanneer je niet werd getroost, je niet werd gevoed als je honger had of opgetild werd als je op je verzorger af kwam dribbelen. In het eerste geval ben je veilig gehecht. In het tweede geval hoogstwaarschijnlijk niet en ga je er vanuit dat ‘iedereen zo is, als jouw primaire verzorger’. Je weet toch ook niet beter? Wat Inge benadrukt, is dat het je taak als pleegouder is om die veilige hechting te bewerkstelligen. Ook als het kind al ouder is: positieve ervaringen van zogenaamde ‘sensitieve responsiviteit’ zijn altijd belangrijk en kunnen negatieve ervaringen nuanceren. Zij citeert Kahlil Gibran: “Je kinderen zijn je kinderen niet”. Wat zij bedoelt, is dat de pleegkinderen er niet zijn om een behoefte voor jou te vervullen. Jij bent er voor hen en niet andersom. Het gaat bij pleegzorg niet om nemen, maar om geven. Deze instelling maakt voor haar het pleegzorgen in het leven zinvol. En van daaruit kan zij ook weer loslaten. De pleegouderraad nodigt u uit om hier voor u zelf eens bij stil te staan…

Save the date
Dinsdag 17 november 2020, Jaarbeurs Utrecht

Pleegzorg en Gezinshuis 2020: Hét landelijke Symposium over zo thuis mogelijk opgroeien.

In een dag boordevol vernieuwing en verdieping, innovatie en inspiratie, wordeneen enorme hoeveelheid kennis, sprekers en ontwikkelingen uit praktijk en wetenschap bij elkaar gebracht.

Platform pleegzorg
In de periode 2017-2019 is er een programma opgezet: “Versterken van de kracht van pleeouders”. Het doel was om leren en ontwikkelen een meer vanzelfsprekend onderdeel van het pleegouderschap te laten zijn. Samen met pleegouders en professional zijn hieruit mooie producten ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe filmpjes en trainingen. Alles om pleegouders goed toe te rusten.In 2020 wordt hieraan verder gewerkt. Dit keer door middel van een digitale plek, waarin Leren, Informeren en Ontmoeten centraal staan. Het doel blijft pleegouders versterken, maar ook professionals ondersteunen. Ook u kunt daaraan een steentje bijdragen door bijvoorbeeld zitting te nemen in een panel. Het streven is om in het voorjaar van 2021 de website pleegzorg.nl te vervangen door een nieuw platform van kennisbundeling en -uitwisseling. Bouwt u mee? Het is in ieder geval de moeite waard om eens een kijkje te nemen op de website waar u meer leest over de stand van zaken van het platform.

Pleeggezinnen veerkrachtig tijdens coronacrisis ondanks ervaren knelpunten
Over de coronacrisis is, ook door de por, al veel geschreven. Het is ook niet niks! Blij waren we dan ook te kunnen lezen dat volgens een enquête onder pleegouders, driekwart van alle pleeggezinnen weliswaar baalt van de situatie, maar toch flexibel is in het aanpassen aan de maatregelen en restricties. Toch ervaart 42% van alle respondenten daarnaast toch ook wel de grote impact van alle maatregelen. Nieuwsgierig naar de overige resultaten? Lees dan de overige uitkomsten.