Eerste resultaten pilot crisispleegzorg

Na een grondige voorbereiding is Enver Pleegzorg in januari 2021 gestart met de pilot crisispleegzorg. Drie pleegzorgbegeleiders pakken de crisisplaatsingen in onze pleeggezinnen op. Zij hebben twee maanden de tijd om aan de slag te gaan. Omdat zij meer uren per week te besteden hebben aan een zaak, kunnen zij intensiever aan de slag dan de reguliere pleegzorgteams.
Ons doel is om sneller zicht te krijgen op de situatie van ouders en kinderen en sneller richting perspectief te werken. Dit kan zijn: terug werken naar huis, plaatsing binnen het eigen netwerk, of plaatsing in een pleeggezin zo lang als nodig.

Het eerste halfjaar van de pilot is achter de rug en we zien goede resultaten. Kinderen, ouders en pleegouders voelen zich meer gehoord en de lijnen tussen Enver, de Jeugdbescherming en andere samenwerkingspartners zijn korter. Ook onze samenwerkingspartners (o.a. JBRR, De Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis) zijn enthousiast over onze vernieuwde werkwijze. 

Omdat we vanuit Enver meer regie pakken binnen het proces, zien we dat we meer zicht hebben op alle betrokken partijen. Hierdoor zijn al meerdere kinderen op kortere termijn thuis of in netwerk geplaatst. Voor kinderen waarbij dit (nog) niet mogelijk is, kunnen we sneller kijken naar een goede (vervolg)plek.

Al met al kunnen kijken we tevreden terug op deze eerste periode en gaan we enthousiast het tweede halfjaar in. Omdat het een pilot betreft, zullen we blijven schaven aan het proces, om een zo effectief mogelijke werkwijze neer te kunnen zetten.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de pilot crisispleegzorg en/of er over nadenken om zelf crisispleeggezin te willen worden, neem dan contact op met uw eigen pleegzorgbegeleider. Voor meer informatie kunt u ook bellen met Marianne de Bruijn (06-43059710) of Mirjam Gort (06-43060953). Mailen kan ook naar pleegzorgcrisis@enver.nl