Kenniscentrum / Financiën / Declareren: hoe zit het ook alweer?

Declareren: hoe zit het ook alweer?

September 2019 – Als pleegouder kunt u gebruikmaken van de ‘regeling bijzondere (reis-)kosten. Uw pleegzorgbegeleider informeert u hierover aan het begin van de begeleiding. Omdat er de afgelopen periode één en ander is gewijzigd, zetten we in deze nieuwsbrief op een rij welke kosten u kunt declareren en hoe u dit doet.

Pleegouders kunnen verschillende kosten declareren. Dit betreffen declaraties voor bijzondere kosten en declaraties voor reiskosten.

Declaraties voor bijzondere kosten
Pleegouders kunnen voor bijzondere kosten, die niet onder de pleegzorgvergoeding vallen, een vergoeding aanvragen op basis van de Regeling bijzondere kosten. Alle declaraties betreffende een boekjaar (bijvoorbeeld 2019) moeten uiterlijk 1 februari van het daaropvolgende jaar ingediend worden. De NVP heeft beschreven wat de regeling bijzondere kosten inhoudt. Elke pleegzorgorganisatie, dus ook Enver, beoordeelt de aanvragen die zij binnenkrijgen. Het kan per organisatie verschillen of bijzondere kosten ook daadwerkelijk vergoed worden. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft een handreiking geschreven met betrekking tot de bijzondere kosten. De handreiking is een richtlijn: pleegzorgaanbieders mogen hiervan afwijken. Daarom raden wij u aan om bij twijfel contact met ons op te nemen, voordat u kosten maakt. Zo voorkomt u dat u kosten maakt die wij niet vergoeden. U kunt hiervoor mailen naar pleegzorg@enver.nl.

Bijzondere kosten kunnen digitaal worden gedeclareerd via onze website. U heeft hiervoor uw e-mailadres (zoals bekend bij Enver) en het BSN-nummer van uw pleegkind nodig. Mocht u niet online kunnen declareren of dit niet prettig vinden, dan kunt u de declaratieformulieren op onze website downloaden. Neem bij vragen contact op met het servicecentrum pleegzorg via pleegzorg@enver.nl. Let op: onze declaratieformulieren zijn sinds enige tijd gewijzigd. Download daarom de nieuwe declaratieformulieren voordat u een declaratie indient.