Kenniscentrum / Financiën / Onderwijskosten

Per 1 januari 2015 is artikel 5.3 van de Regeling Jeugdwet d.d. 19 december 2014 van kracht. 

Voor onderwijskosten die niet onder de basisvergoeding vallen, kan mogelijk een vergoeding worden aangevraagd bij Enver. Dit betreft bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreis, lesmaterialen, overblijfkosten bij continurooster en aanvullende reiskosten voortgezet onderwijs. Zie voor de mogelijkheden en voorwaarden de Regeling bijzondere kosten.

U kunt de kosten ONLINE DECLAREREN, hiervoor heeft u het BSN nummer van het pleegkind en uw e-mailadres (zoals deze bekend is bij Enver) nodig. Alle declaraties betreffende een boekjaar (bijvoorbeeld 2018) moeten uiterlijk 1 februari van het daaropvolgende jaar ingediend worden.

Mocht u niet online kunnen declareren, dan kunt u onderstaande declaratieformulieren downloaden. Neem bij vragen contact op met uw pleegzorgbegeleider.

Naar veelgestelde vragen over financiën