Column – Verandering

Oktober 2016 – In de ruim zeven jaar dat ik bij FlexusJeugdplein werk, is er veel veranderd. Voor pleegouders, daar weet u alles van, maar zeker ook voor ons.

Eilandje
Ik begin op de Diergaardesingel in Rotterdam. Een prachtig gebouw in het bruisende centrum van de stad. Op de derde etage zitten twee teams langdurige pleegzorg met de gedragsdeskundige en elk hun eigen manager op een steenworp afstand van elkaar. Letterlijk ertussenin zit crisispleegzorg, met ook een eigen manager. In totaal zijn we met ongeveer 50 mensen. Twee verdiepingen lager bevindt zich de afdeling werving en selectie, maar die mensen ken ik nauwelijks.

We zitten samen in één gebouw maar hebben weinig notie van wat er op elkaars vloer gebeurt. Geen idee wie eigenlijk al het voorwerk doet voordat een pleeggezin bij mij terecht komt. Ook is het me niet helemaal duidelijk wat pleegouders nou precies in de voorbereidingscursus leren. Ik ben vooral druk met de begeleiding van de gezinnen waarbij ik betrokken ben en het leven is goed, daar op dat eilandje.

Samengestelde teams
Helaas moeten we op enig moment afscheid nemen van onze vertrouwde plek aan de Diergaardesingel en we worden verdeeld over twee bestaande locaties van FlexusJeugdplein: Heindijk en Eendrachtsweg. In mijn geval betekent dit dat ik ga werken op een voormalige groepslocatie aan de Heindijk. De douche naast de ruimte waar ik meestal werk, wijst me er op dat waar nu mijn computer staat, vroeger een kind sliep. Het is dan dat we voor het eerst meer met elkaar te maken krijgen.

We zijn inmiddels verdeeld in zeven gebiedsteams en vallen per gebied onder één algemeen manager, samen met bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk werk en gezinscoaching. Een voordeel hiervan is dat we steeds meer buiten ons eigen boekje kijken. Dan blijkt samenwerking met een schoolmaatschappelijk werker ineens helemaal zo gek niet. Ook komen we meer in contact met de verschillende pleegzorgdiensten omdat we letterlijk naast elkaar achter de computer zitten.

Pleegzorg blijft groeien en we vormen inmiddels een club van ongeveer 80 mensen. Weer wat later komen we er met elkaar achter dat het beter werkt wanneer pleegzorg bovenregionaal wordt ondersteund. De zeven gebiedsteams verdwijnen en pleegzorg wordt weer één.

Efficiënt
In 2015 besluit FlexusJeugdplein dat het goed zou zijn om meer continuïteit in de begeleiding aan te brengen. Misschien kunnen degenen onder u die al lang pleegouder zijn, zich nog herinneren hoe het ooit ging. De voorlichtingsavond werd verzorgd door twee mensen. U besloot vervolgens de VIP training te volgen, en zag daar weer twee andere mensen. Toen u daarmee klaar was, keek weer iemand anders welk kind bij uw gezin paste. Uiteindelijk kwam er een begeleider, inmiddels de zoveelste persoon waarmee u te maken kreeg. Op zich prima maar erg efficiënt was het niet.Daarom klaren we, inmiddels met bijna 90 mensen, de gehele pleegzorgklus SamSam.

De verschillende pleegzorgdiensten zijn niet meer. Eerlijk delen we nu alle taken met elkaar en daar zijn we na een periode van wennen en zoeken, inmiddels best een beetje trots op. Generalisten noemen we ons zelf. Een allround pleegzorgbegeleider die de ene dag met een kraam op een festival voorbijgangers laat kennismaken met pleegzorg en de andere dag mee gaat met iemand van het wijkteam naar een gezin wat mogelijk binnenkort te maken krijgt met pleegzorg. Nieuwe pleegouders bieden we een basistraining van twee avonden met daarnaast aanvullende modules op maat.
We zijn in het gunstigste geval vanaf de eerste kennismaking met pleegzorg tot en met de plaatsing van een pleegkind bij een gezin betrokken en dat zorgt er voor dat er geen kennis verloren gaat. Voor ons heel divers en voor u meer continuïteit; een win – win situatie.

In de eerste week van november wordt voor de tweede keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd. Het thema is dit jaar ook SamSam. Samen met elkaar werken we aan een sterke pleegzorg, voor alle pleegkinderen!

Een pleegzorgbegeleider