Kenniscentrum / Onze werkwijze / Een dag uit het leven van de bureaudienst

Oktober 2018 – De bureaudienst; wat is dat eigenlijk, uit wie bestaat het en wat doen ze precies? Voor deze nieuwsbrief hebben we de medewerkers van de bureaudienst geïnterviewd.

De bureaudienst is onderdeel van het servicecentrum pleegzorg. De bureaudienst bestaat uit: Mirjam Gort (Rotterdam-Noordzijde), Milou Koulen (Rotterdam-Zuid/Hoogvliet), Edith Wind (team CKL-BAR) en Nathalie van der Klooster (Zuid-West). Zij maken zowel deel uit van de bureaudienst als van een pleegzorgteam.

Kan je vertellen wat de bureaudienst precies is?
‘De bureaudienst is een centraal punt waar alle aanmeldingen voor pleegzorg binnen komen voor crisis, deeltijd en langdurige pleegzorg. We beoordelen de aanmeldingen en proberen zo snel mogelijk samen met de pleegzorgteams een passende plek te vinden. Regelmatig fungeren wij als een vraagbaak voor professionals zoals wijkteam medewerkers, maar ook voor pleegouders en pleegzorgbegeleiders, die vragen hebben over pleegzorg. We zijn verantwoordelijk voor crisis plaatsingen binnen Rotterdam.’

Wat is een crisis situatie?
‘Een crisissituatie is een acute situatie waarbij kinderen in een zorgelijke onveilige situatie terecht zijn gekomen en daardoor (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.’

Hoe vaak komt het voor dat er een crisisaanmelding binnen komt?
‘Dat wisselt heel erg. De ene keer is het rustig en de andere keer ontvangen we meerdere aanmeldingen op één dag. Er is geen peil op te trekken. Crisissituaties gebeuren soms zo plots dat we daar niet ver van te voren op kunnen inspelen. Het enige wat we kunnen doen is zorgen dat we genoeg pleeggezinnen hebben die de crisisplaatsingen op zich kunnen nemen.’

Wat voor werkzaamheden doen jullie binnen de bureaudienst?
‘Elke dag tussen 9.00 en 17.00 uur is er iemand aanwezig bij de bureaudienst. Op die manier zijn we bereikbaar wanneer er vanuit het CIT (Crisis Interventieteam van JBRR) een aanmelding binnenkomt. Dit kan ook een aanmelding zijn van een crisissituatie die in de avond of nacht ervoor is ontstaan en waarbij pleegouders van ons per direct beschikbaar waren.’

‘Bij elke aanmelding overleggen we met elkaar en met het CIT wat wij vanuit Enver kunnen bieden. Als blijkt dat andere hulp, bijvoorbeeld acute ambulante ondersteuning thuis, niet kan voorkomen dat een kind echt (tijdelijk) uit huis geplaatst moet worden, zoeken we naar een passend pleeggezin dat vanuit crisis kan starten.’

‘Verder beantwoorden we door de dag heen verschillende vragen over pleegzorg. Dit kan collegiaal overleg zijn, een wijkteam medewerker die informatie zoekt of een oma die voor haar kleinkinderen zorgt en vragen heeft. Ook behandelen we de aanmeldingen van kinderen waar een deeltijd gezin of een langdurige plek voor wordt gezocht. Hier zoeken we nog steeds pleeggezinnen voor.’

‘We hebben gelukkig pleeggezinnen die dag en nacht paraat staan om kinderen in crisissituaties op te nemen. We streven ernaar om genoeg pleegzinnen te vinden die bereid zijn om pleegkinderen in een crisissituatie voor zo lang als nodig op te vangen. Soms hoeft een kind maar voor korte tijd het huis uit. Het matchen van een pleegkind in crisis is lastig omdat we weinig pleeggezinnen hebben die we op het moment gelijk kunnen benaderen. We hebben nog steeds pleeggezinnen nodig die in een crisis situatie kinderen willen opvangen.’

Wat gebeurt er op het moment dat er wel of geen pleeggezin is gevonden voor een kind in een crisissituatie?
‘We zijn heel blij als we pleegkinderen in crisis kunnen plaatsen bij pleeggezinnen, voor zolang als nodig. Dat geven we dan door aan Jeugdzorg en handelen de situatie verder af. Als we geen pleeggezin beschikbaar hebben, vragen we aan onze collega pleegzorgorganisaties of zij een gezin beschikbaar hebben. Andere oplossingen zijn dat we buiten de regio zoeken naar een pleeggezin, of gebruik maken van een uitwijkhuis of gezinshuis.’

Hoe vinden jullie pleegouders die bereid zijn om een crisis pleegkind op te nemen?
‘We geven aan de collega’s die de voorlichtingsavond verzorgen door dat we nog crisispleeggezinnen zoeken. Er zijn ook verschillende start mogelijkheden zoals step by step, waarbij er eerst rustig kennis gemaakt kan worden, deeltijd en voltijd. De boodschap die we doorgeven aan de voorlichters is voor welke leeftijden we vooral pleeggezinnen nodig hebben zodat ze passen bij de kinderen die aangemeld worden voor crisispleegzorg. We hebben altijd pleeggezinnen nodig waar we een crisisplaatsing kwijt kunnen.’

Bent u na het lezen van dit interview geïnteresseerd om uw gezin op te geven voor de pleegzorg, neem dan contact op met het servicecentrum pleegzorg via 085 486 70 70 of via e-mailadres werving@enver.nl.