Kenniscentrum / Onze werkwijze / Even voorstellen – Gebiedsteam Rotterdam-Zuid/Hoogvliet

Even voorstellen – Gebiedsteam Rotterdam-Zuid/Hoogvliet

April 2017 – Het aantal pleegzorgplaatsingen is in de afgelopen tien jaar meer dan verdubbeld; de afdeling pleegzorg groeide mee. Waren er in 2009 nog twee teams van elk ongeveer 25 mensen, nu zijn we met meer dan 80 pleegzorgbegeleiders. Ook de visie en werkwijze van pleegzorg zijn in de loop der tijd veranderd. Tijd dus voor een andere benadering.

Inmiddels hebben we vijf zelforganiserende teams, elk met een eigen gebied. In de komende nieuwsbrieven stelt steeds één team zich aan u voor. Wat maakt hun gebied bijzonder en waar zijn zij trots op? Dit keer is het de beurt aan team Rotterdam-Zuid/Hoogvliet.

Rotterdam-Zuid en Hoogvliet
Het team heette in het begin Rotterdam-Zuid en daar is Hoogvliet later aan toegevoegd. Hoogvliet is een apart gebied van Rotterdam en geen onderdeel van Rotterdam-Zuid. Daarom vonden we het belangrijk om het gebied toe te voegen aan onze naam.

Netwerkpleeggezinnen
In ons gebied hebben we vooral netwerkpleeggezinnen. Dat vraagt om een wat andere aanpak en begeleiding dan bij bestandspleeggezinnen. Bestandsgezinnen hebben een voorbereidingstraject doorlopen voordat er een pleegkind bij hen wordt geplaatst. Ze weten daardoor van tevoren vrij goed wat ze van een pleegzorgbegeleider kunnen verwachten. Bij onze netwerkgezinnen (veelal familie) is het vaak zo dat de kinderen al bij hen verblijven voordat wij in beeld komen. We voeren dan alsnog een screening uit van het gezin en starten de begeleiding op. Doordat we pas in het gezin komen wanneer het kind er al enige tijd verblijft, zijn netwerkpleeggezinnen wat meer terughoudend ten aanzien van onze begeleiding. Daarom is het belangrijk om eerst met elkaar een goede vertrouwensband op te bouwen.

Wat netwerkgezinnen ook anders maakt dan bestandgezinnen is dat het contact met de ouders van het pleegkind verweven is met het pleeggezin. Waar bestandsgezinnen soms ondersteuning nodig hebben bij het tot stand brengen en onderhouden van oudercontact, is dat bij netwerkgezinnen minder het geval; het contact is er al vanuit de bestaande relatie. Door de dubbelrol die pleegouders vervullen, spelen er vaak andere, meer intense emoties. De ouder is immers vaak een naast familielid, waarmee ze een geschiedenis hebben, van wie ze houden en naar wie ze ook loyaliteit voelen. 

Ons kent ons
Wat ons gebied ook bijzonder maakt, is dat de pleeggezinnen die we begeleiden vaak een vergelijkbare sociaaleconomische achtergrond hebben als de pleegkinderen die zij opvangen. Ze hebben dezelfde referentiekaders en dat is fijn. Onze pleegouders kijken er bijvoorbeeld niet van op dat de buurt waar hun pleegkind vandaan komt er vaak wat minder groen en fraai uitziet, omdat zij de omgeving kennen. Pleegouders die in een wat meer landelijk gebied wonen, moeten daar soms wel even van slikken.

Meer bestandsgezinnen
Het is heel fijn dat er veel kinderen in ons gebied in hun eigen netwerk worden opgevangen. En toch zouden we ook graag meer bestandsgezinnen hebben, omdat we kinderen die niet bij familie of anderen in hun netwerk terecht kunnen nu meestal bij een bestandsgezin in een ander gebied moeten plaatsen. We gaan daarom komend jaar in ons gebied actief op zoek naar bestandspleegezinnen. En aangezien we een multicultureel gebied zijn, zoeken we allerlei soorten pleegouders: bijvoorbeeld pleegouders die roti kunnen maken voor hun pleegkind.

 

Even voorstellen: