Kenniscentrum / Onze werkwijze / Even voorstellen – Gebiedsteam Zuid-Holland Zuid

Even voorstellen – Gebiedsteam Zuid-Holland Zuid

Juni 2017 – Sinds twee jaar is pleegzorg verdeeld over vijf grotendeels zelfsturende teams met elk hun eigen gebied. Team Zuid-Holland Zuid bestaat uit zeven pleegzorgbegeleiders en is daarmee het kleinste gebiedsteam. Linda van der Burgh, pleegzorgbegeleider in het team, vertelt hoe het is om te werken in het uitgestrekte, soms landelijke gebied.

Diversiteit
Het gebied Zuid-Holland Zuid omvat onder meer de gemeentes in de Hoeksche Waard en de Drechtsteden. Stadsmensen denken dan al snel aan “het platteland”. Linda lachend: “Dat beeld klopt niet helemaal. Binnen dit gebied zijn er natuurlijk ook grote gemeenten, zoals Dordrecht. Onze werkomgeving is heel divers. Op het ene moment zijn we in de drukke binnenstad aan het werk en op een ander moment stappen we binnen op de boerderij. Die afwisseling is ontzettend leuk.’

De diversiteit is ook fijn voor het plaatsen van pleegkinderen. Linda: ‘Sommige kinderen zijn gebaat bij een rustige omgeving. Een dorps karakter kan ervoor zorgen dat ze zich gezien en geborgen voelen. Voor andere kinderen is kleinschaligheid juist niet zo prettig. Kinderen willen meestal net als andere kinderen zijn, niet opvallen. Dat er thuis iets speelt, er iets bijzonders is met de ouders en/of dat je veel hebt meegemaakt, hoeft niet iedereen te weten. Met een kleurtje, bijvoorbeeld, spring je er soms al als vanzelf tussenuit. We kijken dus steeds wat bij een specifiek kind past. We werken overigens steeds vaker met kinderen uit het gebied zelf. Voor hen is het verschil in omgeving meestal niet zo groot.’

Betrokken
Pleegzorg heeft goed contact met diverse organisaties in het gebied. Zo weten bijvoorbeeld de gemeentes en de hulpverlening het gebiedsteam goed te vinden en tonen zij veel belangstelling voor pleegzorg. Gemeentes willen ook graag iets voor pleeggezinnen in hun gemeente betekenen. Linda: ‘We zien dat de vraag naar pleegzorg (van FlexusJeugdplein) in het gebied toeneemt. We zijn daarom dit jaar gestart met het actief werven van nieuwe pleeggezinnen in het gebied. Wat ons daarbij opvalt, is de grote betrokkenheid van de pleegouders. Ze zijn bereid om met ons mee te denken en kijken ook binnen hun eigen netwerk naar mogelijkheden voor een kind dat een plek of een andere vorm van ondersteuning nodig heeft.’

Ook over de samenwerking binnen het team is Linda enthousiast. ‘Het voordeel van werken in een klein team is dat we betrokken zijn bij elkaar. De lijntjes zijn kort waardoor we nauw met elkaar kunnen overleggen en zaken snel oppakken. Alle collega’s in het team hebben ieder op hun beurt weer een kort lijntje met andere afdelingen binnen FlexusJeugdplein. Zo houdt één collega contact met de Bureaudienst, een ander zorgt ervoor dat er trainingen aan pleegouders gegeven kunnen worden en weer anderen houden zich bezig met het werven en screenen van nieuwe pleegouders.’

Ontmoeten
Wilt u kennismaken met het team? Dat kan! Om pleegzorg te promoten is het team op zaterdag 1 juli van 11.00 op 14.00 op het Baggerfestival in Sliedrecht. Kom gerust langs. U bent van harte welkom!

 

Even voorstellen: