Kenniscentrum / Onze werkwijze / Opvang Turks-islamitische kinderen in pleeggezinnen

Opvang Turks-islamitische kinderen in pleeggezinnen

Bij een plaatsing houden wij altijd rekening met de culturele achtergrond van het gezin waar een pleegkind uit komt. Dat wil niet zeggen dat we automatisch en alleen maar een match realiseren binnen de overeenkomstige culturele groep, maar we zoeken altijd uit waar rekening mee gehouden moet worden voor dit kind en wat de specifieke wensen zijn van de biologische ouders (bij islamitische kinderen kan je dan denken aan geen varkensvlees eten, gewenst moskeebezoeken ed). Onze insteek bij Turkse kinderen die worden aangemeld is altijd als volgt:

1. bij voorkeur een gezin uit het eigen netwerk,
2. als dat niet lukt’/kan een Turks bestandsgezin,
3. anders kindgericht werving in de Turkse gemeenschap,
4. anders een Nederlands pleeggezin
Overigens is het niet zo dat Turkse ouders voor hun kind altijd een Turks of islamitisch gezin wensen.

Het principe dat we zo veel mogelijk aansluiten bij de cultuur en bij de wensen van de ouders passen we altijd toe. We hebben met name in de Turkse gemeenschap al langere tijd contacten. Met bijvoorbeeld de Surinaamse, Antilliaanse, Marokkaanse of Kaapverdische gemeenschappen hebben we geen structurele afspraken. We willen dit aspect verder gaan ontwikkelen als de wijkgerichte werkwijze verder vorm heeft gekregen.

Tekort aan islamitische pleeggezinnen?
Wij zijn al anderhalf jaar heel actief met het werven van islamitische pleeggezinnen. We werken nauw samen met Turkse organisaties en een vrijwilligster. Deze vrijwilligster is als het ware onze sleutelfiguur en toegang tot de Turkse gemeenschap. We hebben haar opgeleid en ingewijd in alle ins en outs van pleegzorg en zij toont zich een ware ambassadeur. Deze werkwijze heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen, zodat we als er een vraag is naar een islamitische pleeggezin we hierin vrijwel altijd kunnen voorzien.

Nieuwe aanmeldingen
Als gevolg van de publiciteit hebben we afgelopen twee weken heel veel aanvragen van Turkse mensen gehad voor informatie over pleegzorg. We gaan daarom zeer snel een aantal informatie-avonden organiseren. We hanteren bij aanmeldingen de reguliere selectieprocedure.

Vervolg
Afgelopen weken hebben we onze werkwijze uitgebreid toegelicht richting de pers en bijvoorbeeld in een gesprek met wethouder Hugo de Jonge met de consul. Zowel de wethouder als de consul waren zeer positief over dit gesprek en hierop gaat binnenkort een vervolg komen waarbij wij zijn uitgenodigd, naast de Raad voorde Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en enkele Turkse organisaties.

Maart 2013