Kenniscentrum / Onze werkwijze / Vervolgtrainingen

Oktober 2018 – Bij Enver vinden we het belangrijk dat u goed toegerust bent op de belangrijke taak die u als pleegouder heeft. Naast de basistraining en de pleegzorgbegeleiding kunnen pleegouders verschillende vervolgtrainingen volgen. Deze vervolgtrainingen zijn een verplicht onderdeel van het screening- en voorbereidingstraject en bestaan uit de thema’s: hechting, samenwerken met ouders en seksuele opvoeding.

Het afgelopen jaar zijn de vervolgtrainingen meerdere keren gevolgd en geëvalueerd door pleegouders. Zij beoordelen de vervolgtrainingen als zeer goed met scores tussen de 8 en 9. Pleegouders ervaren de trainers als professionals met verstand van zaken, ze spelen goed in op de behoefte van de groep. Ook geven pleegouders aan dat ze het fijn vinden om tijdens de training ervaringen uit te wisselen met andere pleegouders en van elkaar te leren. De tip die de trainers meekrijgen is dat er nog meer praktijkvoorbeelden zouden helpen tijdens de training.

Nog een aantal opmerkingen per training:

Seksuele opvoeding 0-12 (rapportcijfer 8.4)

“Dit is een serieus onderwerp maar belangrijk, leuk dat in de training ook ruimte was voor humor.”

 

Seksuele opvoeding 12-18 (rapportcijfer 9)

“De meeste indruk maakte de informatie over sexting en grooming, goed om hier bij stil te staan.”

 

Samenwerken met ouders (rapportcijfer 8.4)

“De situatie van biologische ouders van een afstand bekijken geeft meer inzicht en begrip dat was heel goed aan deze training.”

 

Hechting(rapportcijfer 8)

“De film removed maakte veel indruk.” “Het is goed stil te staan en na te denken over je eigen situatie.”

 

Bent u enthousiast geworden en wilt u één of meerdere vervolgtrainingen volgen? Kijk in de agenda van de Enver Pleegzorg website voor mogelijke datums en meldt u aan of neem contact op met uw pleegzorgbegeleider.