Pleegzorgbegeleidster Irene vertelt hoe ze ‘SocioCards’ inzet als hulpmidddel om beter te kunnen communiceren met de pleegkinderen die zij begeleidt.  

Irene: “praten met pleegkinderen vormt een essentieel onderdeel van mijn werk. Ik heb te maken met kinderen van 0 tot 18 jaar en die vragen allemaal om een andere manier van communiceren. Feit is dat de één nu eenmaal makkelijker praat dan de ander. Daar komt bij dat de onderwerpen waar ik over praat met een kind, meestal weinig luchtig zijn. Menig volwassene zou al dichtklappen. Ik merkte dat gesprekken soms wat stroef verliepen en was op zoek naar een hulpmiddel.”

Samenwerken aan veiligheid
“Eind 2015 volgde ik de training “‘Samenwerken aan Veiligheid”’. Praten met kinderen draagt bij aan veiligheid. Dat is natuurlijk niet de enige reden om met kinderen te praten. Vaak willen we bijvoorbeeld weten hoe het zit met de loyaliteit van pleegkinderen of op welke manier ze gehecht zijn. Ik merk dat het voor kinderen die geen veilige hechting hebben ontwikkeld, vaak confronterend is om met me te praten. Andere, meer creatieve manieren om met een kind te praten, zoals een stukje wandelen, leverden me tot nu toe weinig op. Toen hoorde ik over SocioCards”.

SocioCards
Over SocioCards vertelt Irene het volgende; “SocioCards is een hulpmiddel voor gespreksvoering met kinderen. Het geeft inzicht in gezinssituaties en maakt lastige onderwerpen beter bespreekbaar. Het bestaat uit 36 kaartjes met mensfiguren en 36 kaartjes met symbolen en emoties. In de eerste fase laat je het kind een mensfiguur kiezen dat symbool staat voor het kind zelf. Vervolgens laat je het kind figuren neerleggen die belangrijk voor hem of haar zijn. De volgorde en plaats waarin mensen worden neergelegd door een kind levert je waardevolle informatie op. Hoe dichtbij of ver af, wie ligt bij wie, wie komen er wel op tafel maar ook wie niet. In de tweede fase laat je het kind emoties en symbolen bij de mensfiguren neerleggen. Het hartje voor ‘bij wie voel je je fijn’, het spookje voor ‘voor wie ben je bang’, het eiland voor ‘wie zou je meenemen naar een onbewoond eiland’. Uiteindelijk ligt er dan een sociogram voor je.”

En nu echt
Over haar eerste ervaring met SocioCards vertelt Irene het volgende; “Marieke is een meisje dat moeilijk praat. Ze heeft een introvert karakter en schuilt zich snel achter ‘dat weet ik niet’. Ik besluit in overleg met haar pleegouders de SocioCards erbij te pakken. Wat meteen opvalt bij het neerleggen van haar biologische ouders is dat ze hen in een setje bij elkaar legt terwijl ze al jaren gescheiden zijn. Voor Marieke horen ze dus nog steeds bij elkaar. Ik heb voor Marieke ook het stoplichtkaartje neergelegd. Dit mag ze gebruiken wanneer het haar te lastig wordt. Het kaartje gebruikt ze niet, maar ze zegt wel een aantal keren dat ze het antwoord op een vraag niet weet. Niet weten is blijkbaar makkelijker dan haar grenzen aangeven. Marieke heeft een vriendin die grote invloed op haar heeft: vrijwel alle positief geladen kaartjes schuift ze naar haar. Een veilige optie want op die manier wordt de keuze tussen ouders en pleegouders niet gemaakt.
Na afloop maak ik in overleg met Marieke een foto van het sociogram. Op die manier kunnen we het later nog eens terugkijken. Ook laat ik haar zelf de kaartjes terug in het doosje doen.”

Aanrader
Irene vind de SocioCards van toegevoegde waarde in haar werk; “het levert je veel informatie op en kinderen vinden het vaak leuk om te doen. Ze zien het meer als een spel dan als een gesprek en dat maakt dat het er ontspannen aan toe gaat.” De SocioCards zijn bij Enver beschikbaar voor alle pleegzorgbegeleiders. Vraag er dus gerust naar bij uw eigen begeleider wanneer u denkt dat het ondersteunend kan zijn in gesprekken met uw pleegkind.

Tamara Bardega, pleegzorgbegeleider Enver