Trots

Mijn werk als pleegzorgbegeleider brengt, ook al is het ‘maar werk’, regelmatig wisselende emoties met zich mee. Geregeld ben ik gefrustreerd, boos, teleurgesteld, verdrietig, geïrriteerd of zelfs ronduit geschokt over wat ik hoor en zie. Gelukkig is er een andere kant en voel ik mij ook vaak genoeg blij, verrast of trots. Over dat laatste gaat deze column.

Trots ben ik soms op mijn collega’s, ik ben wel eens trots op een samenwerkingspartner, een enkele keer op mezelf maar voornamelijk op ‘mijn’ pleegouders.

Ik ben trots op de pleegmoeder die begin dit jaar de biologische moeder van haar pleegzoon terzijde stond tijdens de bevalling van haar dochtertje. Trots ben ik ook op de moeder in dit verhaal die de pleegmoeder de ruimte gaf om een rol te krijgen in de geboorte van dit meisje dat nu bij haar broertje in het pleeggezin opgroeit.

Ik ben trots op de pleegvader die wekenlang, nee maandenlang aan de zwembadrand zat en toen het afzwemmen eenmaal daar was, de biologische vader van zijn pleegzoon de eer gunde om mee te doen met watertrappelen.

Trots ben ik ook op de jongen die sinds kort zelfstandig naar zijn moeder reist met de metro. Trots ben ik eveneens op de pleegouders die alles hebben gedaan om in haar belang de pleegoudervoogdij over hun pleegdochter te verkrijgen. Ik ben trots op de pleegouders die na een plaatsing die eindigde in een dramatische thuisplaatsing, toch opnieuw kozen voor het pleegouderschap. Een klein beetje trots ben ik ook op mijzelf omdat ik in sommige situaties echt het verschil maak.

En u? Bent u eigenlijk een beetje trots op u zelf?

Op internet zag ik laatst een filmpje wat pijnlijk duidelijk maakt dat het voor mensen vaak zoveel makkelijker is om hun tekortkomingen op te sommen dan om hun successen te (h)erkennen. Ik zal eerlijk zijn, ik was eerder klaar met de zeven regels over u dan met die ene regel over mijzelf.

U kunt het prachtige filmpje over ouderschap onder andere via deze link bekijken: www.wimp.com/momskids/. In het filmpje wordt Engels gesproken.

Tot slot ben ik trots op alle pleegouders die trots op zichzelf durven zijn. En dat wil ik graag op het forum van u horen: Waar bent u trots op?

Een begeleider pleegzorg