Kenniscentrum / Wet- en regelgeving / Transitie jeugdzorg / Interview – FlexusJeugdplein gaat creatief om met elke zorgvraag

April 2016 – Marloes Alferink werkt bij Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond als manager zorgbemiddeling. Wekelijks zit zij met alle zorgaanbieders uit de regio om de tafel om een geschikte plek te vinden voor kinderen die te maken hebben met complexe of acute problemen.

Na een periode van afwezigheid is Marloes weer aan het werk, en ze merkt dat er iets is veranderd bij de pleegzorg van FlexusJeugdplein. “Ik heb gemerkt dat wanneer wij een zorgvraag uitzetten, de medewerkers van FlexusJeugdplein heel ‘open minded’ zijn en creatief omgaan met de vraag. Uitgangspunt is niet meer of er een geschikt gezin beschikbaar is, maar er wordt gekeken hoe er een passende oplossing gevonden kan worden voor een specifieke zorgvraag van een kind. Die open houding is zo prettig en het werkt ook echt! Dat is fijn voor ons, maar vooral voor de medewerkers van het crisisinterventieteam die uiteindelijk met de gezinnen en kinderen te maken hebben.”

“Zo hadden we laatst een alleenstaande moeder van 21 die met haar kindje in een voorziening voor begeleid wonen verblijft. Moeder moest geopereerd worden en daarna herstellen van de operatie. De woonvoorziening kon het kindje niet opvangen gedurende de operatie en herstelperiode, dus daarvoor moest iets geregeld worden. We hebben de vraag bij FlexusJeugdplein neergelegd en binnen twee uur was het geregeld! Het kindje kon in een pleeggezin worden opgevangen, waar moeder gedurende haar herstel ook kon verblijven. Deze oplossing levert een enorme bijdrage aan het welzijn van de moeder en haar kindje.”

“De nieuwe gebiedsgerichte werkwijze van FlexusJeugdplein leidt tot kortere lijnen en dat heeft naar mijn idee meerwaarde. Wanneer pleegzorgbegeleiders bekend zijn op bijvoorbeeld scholen, kan er denk ik nog sneller een geschikte plek gevonden wordt voor een kind in de eigen omgeving. Bij de landelijke wervingscampagne geven ze kinderen een gezicht, en dat werkt. Wanneer je als persoon gevraagd wordt om pleegouder te worden voor een specifiek kind uit je eigen omgeving, dan werkt dat volgens mij nog beter. Hoe je vervolgens omgaat met kinderen die je vanwege hun veiligheid juist niet in de eigen omgeving wilt plaatsen, vind ik wel een zorgpunt waarvoor aandacht moet zijn.”

“Dat FlexusJeugdplein de verschillende vormen van pleegzorg loslaat, had wat mij betreft 10 jaar eerder mogen gebeuren. Bij het denken vanuit de verschillende pleegzorgvormen, staat het aanbod centraal. Door die verschillende vormen los te laten, komt de zorgvraag van het kind centraal te staan en daar ben ik groot voorstander van. Ik kan me voorstellen dat het effect kan hebben op het werven van nieuwe pleeggezinnen, wanneer zij niet meer voor een bepaalde vorm van pleegzorg kunnen kiezen. Daar ligt denk ik een taak voor FlexusJeugdplein om duidelijk te maken dat het soms lang kan duren voordat er duidelijkheid is over de plaatsing van een kind. Pleegzorg is nu eenmaal anders dan adoptie. Maar eigenlijk heb je nooit helemaal zekerheid over een plaatsing, want het leven van iedereen kan immers veranderen.
‘Ik ben in ieder geval heel blij met de wijze waarop FlexusJeugdplein nu omgaat met de zorgvragen van kinderen. Het levert naar mijn idee een positieve bijdrage aan de ketensamenwerking in het algemeen en de zorg aan kinderen en gezinnen in het bijzonder.”

De ingevoegde foto is een willekeurige foto en is geen werkelijke afbeelding van de in dit artikel genoemde personen.