Maatregelen Enver Pleegzorg rondom coronavirus

Laatst geüpdatet 5 juni 2020 | Langzaamaan vinden we met elkaar onze draai in het ‘nieuwe normaal’. We blijven vanuit Enver hulp bieden aan kinderen, jongeren, ouders en pleegouders, ook al geven we dat soms net wat anders vorm. Er is een voorzichtige versoepeling zichtbaar in de maatregelen vanuit de overheid en dit is ook van invloed op onze hulp.

  • Er is een landelijk protocol opgesteld voor de begeleide en onbegeleide bezoeken van kinderen en ouders die niet bij elkaar wonen tijdens de situatie rondom corona. Dit protocol is aangepast aan de huidige versoepelingen.
  • Vanaf 1 juni is er meer sociaal verkeer mogelijk. Dit betekent ook dat medewerkers van Enver weer meer face-to-face huisbezoeken zullen gaan afleggen. Voorafgaand aan een huisbezoek vraagt de pleegzorgbegeleider na of er geen (milde) verkoudheidsklachten, koorts of luchtwegklachten in uw gezin zijn. Ter geruststelling: als u of één van uw gezinsleden een kwetsbare gezondheid heeft, wordt daar uiteraard rekening mee gehouden in de afweging die u samen met de pleegzorgbegeleider en andere betrokkenen maakt. Als een face-to-face afspraak niet doorgaat, gebruiken we telefonische of digitale middelen om contact te onderhouden.
  • Trainingen voor pleegouders vinden in beperkte mate plaats. Neem bij vragen hierover contact op met uw pleegzorgbegeleider of het Servicecentrum Pleegzorg via pleegzorg@enver.nl of 085 064 08 37.
  • Voorlichtingsbijeenkomsten vinden plaats, maar in aangepaste vorm (digitaal of op een aangepaste kantoorlocatie). Wilt u zich vrijblijvend aanmelden voor een voorlichtingsbijeenkomst van Enver? Stuur dan een mail naar pleegzorg@enver.nl.

Tot slot: heel veel dank voor uw inspanning om in deze uitzonderlijke situatie voor één of meerdere pleegkinderen te zorgen. Onze waardering is groot! Het is ontzettend mooi om te zien hoe mensen elkaar steunen in deze uitzonderlijke tijd, laten we dat vooral blijven doen!  

Heeft u vragen of dringend hulp nodig?
Neem dan contact op met uw pleegzorgbegeleider vanuit Enver of met het Servicecentrum Pleegzorg: 085 064 08 37. Voor antwoord op vragen over het coronavirus, kunt u op de website van het RIVM terecht.

Wij houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Als de landelijke maatregelen worden aangepast, informeren we u zo snel mogelijk over wat dit voor u betekent.