Maatregelen Enver Pleegzorg rondom coronavirus

27-03-2020 | In de strijd tegen het coronavirus zijn er door het kabinet scherpe maatregelen getroffen. Deze zijn tenminste tot 1 juni 2020 van kracht. De belangrijkste zaken voor pleegouders van Enver op een rij:

  • We realiseren ons dat het voor sommige pleeggezinnen een grote belasting is dat de kinderen niet naar school kunnen. Is dit voor u ook het geval? Neem dan alstublieft contact op met uw pleegzorgbegeleid(st)er.
  • We proberen zo goed mogelijk voorbereid te zijn op meer crisisaanmeldingen voor pleegzorg. Bent u (anders dan voorheen) beschikbaar en bereid om een kind op te vangen dat acuut geplaatst moet worden? Neem dan contact op met uw pleegzorgbegeleider.
  • Er is geld beschikbaar om laptops aan te schaffen. Dit loopt via de scholen.
  • Als thuisonderwijs voor kwetsbare kinderen niet goed mogelijk is, krijgen gemeenten de mogelijkheid om samen met o.a. scholen buitenshuis onderwijs te organiseren. Als dit bij uw pleegkind het geval is, dan kan uw pleegzorgbegeleider helpen om hierover het gesprek aan te gaan met school.  
  • Er is een landelijk protocol opgesteld voor de begeleide en onbegeleide bezoeken van kinderen en ouders die niet bij elkaar wonen.
  • Medewerkers van Enver werken zo veel als mogelijk thuis en komen in principe niet op huisbezoek tot 1 juni. Gelukkig zijn er allerlei mogelijkheden om telefonisch en/of digitaal contact te onderhouden. Als een pleegzorgbegeleider om wat voor reden dan ook toch op huisbezoek komt, vraagt hij of zij eerst bij u uit of er geen (milde) verkoudheidsklachten, koorts of luchtwegklachten in uw gezin zijn.
  • Onze pleegzorgbegeleid(st)er zal samen met u en de jeugdbeschermer de afweging maken of en hoe de bezoeken met ouders doorgaan. In veel gevallen zal bezoek niet doorgaan. Als één van de betrokkenen (milde) verkoudheidsklachten, koorts of luchtwegklachten heeft, gaat het bezoek sowieso niet door.
  • Tot nader bericht vinden er momenteel geen trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten plaats.

Tot slot: heel veel dank voor uw inspanning om in deze uitzonderlijke situatie voor één of meerdere pleegkinderen te zorgen. Onze waardering is groot! Het is ontzettend mooi om te zien hoe mensen elkaar steunen in deze uitzonderlijke tijd, laten we dat vooral blijven doen!  

Heeft u vragen of dringend hulp nodig?
Neem dan contact op met uw pleegzorgbegeleider vanuit Enver of met het Servicecentrum Pleegzorg: 085 064 08 37. Voor antwoord op vragen over het coronavirus, kunt u op de website van het RIVM terecht.

Wij houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten. Als de landelijke maatregelen worden aangepast, informeren we u zo snel mogelijk over wat dit voor u betekent.