Coronamaatregelen bij Enver Pleegzorg

Coronamaatregelen bij Enver Pleegzorg image

We gaan met elkaar door een ongekende tijd, met ingrijpende maatregelen. We hopen dat het naar omstandigheden goed met je gaat, en willen je graag steunen waar we kunnen! Via dit bericht informeren we je over de maatregelen die we als Enver Pleegzorg nemen om veilig met elkaar te kunnen werken. 

Voorlichtingsavonden en trainingen
Al onze voorlichtingsavonden en trainingen gaan door en vinden online plaats.

Screeningen
De screeningen van potentiële pleeggezinnen doen we zoveel mogelijk digitaal en telefonisch. Een screener gaat wel minimaal één keer op huisbezoek bij een potentieel pleeggezin. Gezien het grote tekort aan pleegouders, vinden we het belangrijk om de screeningen te blijven voortzetten!

Huisbezoeken
Pleegzorgbegeleiders zullen een zorgvuldige afweging maken of zij bij je op huisbezoek komen of telefonisch/digitaal met je afspreken. Als een pleegzorgbegeleider op huisbezoek komt, checkt hij of zij altijd eerst of er gezondheidsklachten zijn in het gezin. Een hulpverlener wordt niet meegerekend met het maximum aantal bezoekers thuis van één volwassene of één kind vanaf 13 jaar. Als een pleegzorgbegeleider zelf gezondheidsklachten heeft, komt hij of zij uiteraard niet op huisbezoek. We zorgen dan voor een digitale invulling van het contact, zodat we je toch kunnen blijven ondersteunen. 

Contact tussen kind en ouders
We volgen ten aanzien van de contacten tussen kinderen en ouders het landelijk beleid van het Nederlands Jeugdinstituut. Het uitgangspunt is om contact te houden. De pleegzorgbegeleider zal samen met jou en andere betrokkenen een zorgvuldige afweging maken over de vorm van het contact. In principe is face-to-face contact mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft. Natuurlijk is het ook dan belangrijk dat de coronaregels worden gevolgd. Bij een begeleid bezoek kan uit beide huishoudens nog maar één iemand van 13 jaar of ouder aanwezig zijn. Dus bij een kind onder de 13 jaar: één pleegouder en één ouder/familielid/etc. Bij een kind van 13 jaar of ouder: het kind zelf en één ouder/familielid/etc. Bij de afweging wat er wel en niet kan, zal de pleegzorgbegeleider uiteraard rekening houden met je gezondheid. 

Logeerweekenden
Ook ten aanzien van logeerweekenden volgen we het landelijk beleid van het Nederlands Jeugdinstituut. Ook hier geldt dat we een zorgvuldige afweging maken rondom je persoonlijke situatie. In principe is logeren mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft. 

Heb je nog andere vragen over ons beleid met betrekking tot corona? Mail ons dan via pleegzorg@enver.nl

Gepubliceerd op vrijdag 16 april 2021
> Meer nieuws