Aangescherpte coronamaatregelen

Aangescherpte coronamaatregelen  image

Helaas zijn er weer aangescherpte maatregelen, ook voor de pleegzorg. In dit bericht informeren we u daar over. 

Huisbezoeken
Pleegzorgbegeleiders zullen een zorgvuldige afweging maken of zij bij u op huisbezoek komen of telefonisch/digitaal met u afspreken. Als een pleegzorgbegeleider op huisbezoek komt, checkt hij of zij altijd eerst of er gezondheidsklachten zijn in het gezin. Hij of zij houdt tijdens het huisbezoek 1,5 meter afstand en draagt een mondkapje. Als een pleegzorgbegeleider zelf gezondheidsklachten heeft, komt hij of zij uiteraard niet bij u op huisbezoek. We zorgen dan voor een digitale invulling van het contact, zodat we u toch kunnen blijven ondersteunen. 

Contact tussen kind en ouders
Het uitgangspunt is dat het contact van kinderen en jongeren met hun ouders gewoon doorgaat. De pleegzorgbegeleider zal samen met u en andere betrokkenen een zorgvuldige afweging maken over de vorm van het contact. In principe is face-to-face contact mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft. Natuurlijk is het ook dan belangrijk dat de coronaregels worden gevolgd. Op kantoren van Enver geldt op de gang een mondkapjesplicht en is er een maximum aantal mensen per ruimte. Bij de afweging wat er wel en niet kan, zal de pleegzorgbegeleider uiteraard rekening houden met uw gezondheid.

Logeerweekenden
Ook voor logeerweekenden geldt dat we een zorgvuldige afweging maken rondom uw persoonlijke situatie. In principe is logeren mogelijk als geen van de betrokkenen klachten heeft.

Trainingen
Trainingen vinden óf online plaats óf met een klein aantal deelnemers in een ruime zaal. Heeft u zich opgegeven voor een training? Als er iets verandert, hoort u dat uiteraard van ons. Heeft u nog andere vragen over ons beleid met betrekking tot corona? Bespreek het met uw pleegzorgbegeleider of mail ons via pleegzorg@enver.nl.

Gepubliceerd op woensdag 1 december 2021
> Meer nieuws