Nieuwsbrieven / Jeugdbeschermer Kim: ‘Het is mooi en inspirerend om te zien’

Jeugdbeschermer Kim: ‘Het is mooi en inspirerend om te zien’

November 2017 – Kim Schoonen werkt al een aantal jaren als jeugdbeschermer. Zij heeft diverse casussen voorbij zien komen waarin zij de grote waarde van pleegouders heeft gezien. 

Kim: ‘Als ik een casus binnen krijg, beoordeel ik wat hierin het beste is voor het kind. In sommige situaties kunnen de ouders (tijdelijk) niet voor hun kind(eren) zorgen. Dan is één van de opties om het kind(eren) te plaatsen in een pleeggezin. Doordat ik dit werk al een aantal jaren uitvoer, ben ik pleegouders meer gaan waarderen. Alle pleegkinderen dragen hun eigen rugzakje met zich mee. Zo heb ik een keer meegemaakt dat er een baby verslaafd geboren werd. De pleegouders van deze baby moesten daarom regelmatig naar het ziekenhuis. In sommige gevallen is het dus niet gemakkelijk om de beslissing te nemen om voor deze kinderen te zorgen. Dat pleegouders deze beslissing toch wel nemen, vind ik zeer bewonderenswaardig. Ze stellen hun huidige gezin, hun huis en hart open voor deze pleegkinderen. Het is mooi en inspirerend om te zien wat zij allemaal voor hun pleegkinderen doen.’

Kim is vooral onder de indruk van ouders die bestandspleegouders zijn. ‘Als bestandspleegouder verzorg je een kind dat je bij aanvang helemaal niet kent. Deze pleegouders zijn zeer gemotiveerd om pleegkinderen op te vangen, die naast hun eigen ouders ook niet terecht kunnen bij familie of in hun netwerk. Ik hoor en zie in mijn werk wat voor een band er tussen een pleeggezin en een pleegkind kan ontstaan. Bijzonder vind ik om te horen dat als pleegkinderen gaan trouwen ze hier hun pleegouders bij betrekken. Pleegkinderen en hun pleegouders kunnen dus na de plaatsing nog contact met elkaar houden. Dat soort verhalen maken mijn werk mooi. Ik wil graag de pleegouders bedanken voor de zorg die ze op zich nemen voor het kind van een ander.’