Nieuwsbrieven / Pleegzorgkracht bundelen

Pleegzorgkracht bundelen

April 2019Binnen Enver is veel pleegzorg expertise en ervaring. Op diverse manieren delen we dat met elkaar, zodat al onze pleegzorgbegeleiders op de hoogte zijn van belangrijke ontwikkelingen en u, onze pleeggezinnen, een goed toegeruste begeleider over de vloer krijgt.

Het aantal pleegzorgbegeleiders binnen Enver wordt steeds groter. Ondertussen zijn er meer dan 90 pleegzorgbegeleiders. Zij werken verdeeld over gebieden (één of meer gemeenten) en vallen onder een bijhorende gebiedsmanager van Enver. Daarnaast hebben de pleegzorgbegeleiders een eigen pleegzorgteam.

Gezamenlijke bijeenkomsten
In de pleegzorgteams is veel expertise aanwezig die met elkaar en als het even kan ook over de teams heen wordt gedeeld. Om die onderlinge uitwisseling te bevorderen, zijn er drie tot vier keer per jaar plenaire bijeenkomsten voor alle pleegzorgbegeleiders.

Wij vinden het delen van expertise en ervaringen belangrijk omdat de pleegzorg zo divers is en er zoveel unieke voorbeelden te noemen zijn, die allemaal een eigen antwoord verdienen. Hoe meer de begeleiders dit van elkaar horen, hoe meer ze in hun rugzak kunnen meenemen naar u, de pleegouders.

De bijeenkomsten hebben meestal een zakelijk deel. Daarin bespreken we wat er is veranderd en waar we rekening mee moeten houden. Wat moeten al onze pleegzorgbegeleiders maar ook al onze pleegouders weten? Onderwerpen die recent voorbij zijn gekomen, zijn onder meer: de consequenties van de wet en regelgeving rond pleegzorg tot 21 jaar, hoe de pleegzorg wordt gefinancierd en de samenwerkingsafspraken met de gezinsvoogdij instellingen en de wijkteams.

Het andere deel van de bijeenkomst is inhoudelijk; de gedragswetenschappers voor de pleegzorg, momenteel vier dames, verzorgen dat deel. Het kan gaan over het werken volgens de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, nieuwe methodieken of het uitwisselen van bestaande methodieken en werkwijzen.

Deskundige gasten
De laatste bijeenkomst was Mariska Kramer aanwezig, zij is advocaat en schrijfster van het boekje “De paraplu voor pleegouders”. Zij heeft ons nog eens meegenomen in de juridische wereld, naar de dingen waar we binnen de pleegzorg mee te maken hebben. We hebben bijvoorbeeld lang stilgestaan bij de procedures rond een kind dat langer dan een jaar in een pleeggezin woont en niet meer in een pleeggezin kan blijven. Hierover moet de rechter namelijk ook altijd een uitspraak doen. Hierbij kwam ook aan de orde hoe belangrijk het is dat pleegouders naar een zitting van de rechtbank komen en dat zij daarvoor (ook weer als een kind langer dan een jaar bij hen woont) uitgenodigd moeten worden. Verder was er aandacht voor op welke informatie pleegouders allemaal recht hebben, als het gaat om het kind waarvoor zij zorgen. Al met al veel informatie, soms nieuw, soms als “opfrisser”.

Actuele ontwikkelingen
Naast de plenaire bijeenkomsten ontvangen alle pleegzorgbegeleiders, zowel vanuit het Servicecentrum pleegzorg als vanuit de gedragswetenschappers, regelmatig “pleegzorgmemo’s”. Op die manier blijven zij op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen en krijgt u een goed toegeruste pleegzorgbegeleider over de vloer.

Yvonne van Adrichem, programmamanager pleegzorg