Nieuws vanuit de Por - juli 2021

Zoals u hierboven al heeft kunnen lezen, zijn er in de Por organisatorisch nogal wat veranderingen geweest. 

Onze kartrekker en kanjer Marian heeft afscheid genomen. Met pijn in haar en ons hart is ze vertrokken…. Gelukkig weten we haar altijd te vinden en heeft ze ook aangeven dat we haar altijd mogen vragen om ons met raad terzijde te staan. Dat is fijn! Verderop in deze nieuwsbrief staan we uitgebreider stil bij wat zij voor de Por en de pleegouders betekend heeft. Want, het zal u niet verbazen dat niet een pleegzorgwerker maar Marian dit keer de pluim krijgt.

 

Verder sluiten we ons aan bij de mooie woorden van Marian met betrekking tot het vertrek van Wim en Joke. Wim, onze trouwe, consciëntieuze, zorgvuldige secretaris die nauwgezet alle ontwikkelingen in pleegzorgland volgde en met ons deelde. Die de notulen altijd punctueel uitwerkte, op elke vergadering aanwezig was en zijn altijd gefundeerde mening niet onder stoelen of banken stak.
Wim, we zijn je enorm dankbaar voor al die jaren trouwe dienst!

 

Ook Joke verdient een paar woorden van waardering. Joke voelt zich nog erg jong, maar is toch al wat ouder. In haar eentje heeft zij een heel groot hart voor kinderen in nood. Zij heeft bijna altijd wel een crisis- of noodbedplaatsing waar zij het druk mee heeft. Zelfs op haar eigen afscheid kon zij niet aanwezig zijn omwille van de komst van twee kinderen die alleen maar Spaans spraken.
Joke is erg betrokken bij alles rondom pleegzorg en was een trouwe deelnemer in de vergaderingen. Joke, ook jij erg veel dank voor je inzet!

 

Tegenover deze vertrekken staan ook weer nieuwe aspirant leden; een hartelijk welkom aan Peggy Betke, Eline van der Hoek, Ronald Huijskens, Sonaida Pinas en Debbie Kijf.

We zitten momenteel in een proces van elkaar leren kennen en elkaars kwaliteiten en affiniteiten ontdekken als het gaat om het werk in de Por. Wat we zeker gemeenschappelijk hebben is dat we allemaal pleegouders zijn die ideeën hebben over wat er anders of wat er nog meer kan binnen de pleegzorg.

Het is ook even zoeken hoe invulling te geven aan onze nieuwe rol van voorzitter en vice-voorzitter. Dat gaat echt helemaal goed komen, maar dit vergt ook de nodige investering die we graag op ons nemen.

 

In de volgende nieuwsbrief hopen we de eerste uitkomsten van het pleegoudertevredenheidsonderzoek met jullie te kunnen delen. Daar vloeien wellicht weer mooie onderwerpen uit voort waaraan de Por haar bijdrage kan leveren.

 

Voorop staat dat jullie altijd bij ons terecht kunnen; dus weet ons als Por te vinden. Kom gerust met ideeën, tips of opbouwende kritiek. Daar zijn we tenslotte voor!

 

Margreet Jansen & Angélique Teeuw

pleegouderraad@enver.nl