Ontmoet het Servicecentrum Pleegzorg

December 2019 – Nicole Rietveld, Jeroen Hage en Karin van der Laan vormen samen het servicecentrum pleegzorg bij Enver. Wat houdt dit precies in en hoe ziet een werkdag van deze collega’s eruit? We stellen hen graag aan u voor.

Nicole en Jeroen noemen dat geen dag hetzelfde is. “Kort samengevat zijn wij het aanspreekpunt voor aspirant-pleegouders: mensen die overwegen om pleegouder te worden. We versturen informatiepakketten aan hen, verwerken aanmeldingen die we binnenkrijgen en alle andere administratieve zaken die daarbij horen. Ook verwerken we de declaraties die pleegouders bij ons indienen, zorgen we voor de organisatie van diverse bijeenkomsten en versturen we veel mails in het kader van de Week van de Pleegzorg”. Het servicecentrum pleegzorg ondersteunt de pleegzorgbegeleiders rondom het werven en screenen van bestandspleeggezinnen (gezinnen die geen onderdeel uitmaken van het sociale netwerk van een kind of jongere). Zij zijn ook de medewerkers “achter” het mailadres pleegzorg@enver.nl. De collega’s van het servicecentrum vervangen elkaar waar nodig, maar Karin houdt zich voornamelijk bezig met het verwerken en verzenden van pleegzorgcontracten, samenwerkingsovereenkomsten en evaluatierapportages. “Als een pleeggezin zich aanmeldt, wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgestuurd. Zodra er een pleegkind in een gezin wordt geplaatst, tekenen de pleegouders en Enver een contract. Ik verwerk de contracten en stuur deze op aan pleeggezinnen. Daarnaast controleer en verstuur ik de evaluatierapportages aan de gezinnen. Deze rapportages zijn besproken tijdens een bezoek van een pleegzorgbegeleider aan een pleeggezin.”

Werven
Jeroen en Nicole: “De pleegzorgbegeleiders van Enver houden zich, naast het begeleiden van pleeggezinnen, bezig met het werven van nieuwe pleegouders. Zij staan bijvoorbeeld ter promotie van Enver en pleegzorg op markten. Wij zorgen ervoor dat er promotieartikelen beschikbaar zijn om mee te nemen naar zo’n markt. Als mensen zich aanmelden voor een voorlichtingsavond, bereiden wij dit ook voor: we versturen de uitnodigingen aan de geïnteresseerden en zorgen dat er mappen met informatie over Enver voor hen klaarliggen.”

Screenen
“Nadat mensen zich hebben aangemeld om pleegouder te worden, worden deze mensen gescreend. De screening gebeurt uiteraard door pleegzorgbegeleiders, maar wij zorgen voor een goedgekeurde raadsverklaring en gezondheidsverklaring die voor de screening nodig zijn. Mensen die bestandspleegouder worden, volgen een aantal basistrainingen. Ook hiervoor verzorgen wij de uitnodigingen en alle administratieve zaken.”

Het servicecentrum is tijdens kantoortijden bereikbaar via telefoonnummer 085 064 08 37.

Op de afbeelding: Nicole Rietveld en Jeroen Hage.