Over pleegzorg / Actueel
Actieplan voor meer continuïteit van (pleeg)zorg

December 2018 – Tien pleegzorgaanbieders, waaronder Enver, zijn op 11 december begonnen met het ‘Actieonderzoek continuïteit pleegzorg’. Dat moet bijdragen aan vermindering van vroegtijdige beëindiging van plaatsingen – breakdown – en de uitval van pleegouders. Lees meer

Nieuw telefoonnummer en e-mailadres Servicecentrum Pleegzorg

December 2018 – Het Servicecentrum Pleegzorg van Enver heeft nu een rechtstreeks telefoonnummer en een nieuw e-mailadres, nl.
085 064 08 37 en pleegzorg@enver.nl.

Verlenging pleegzorgverlof vanaf 1 januari 2019

December 2019 – In verband met het opnemen van een pleegkind hebben pleegouders recht op 4 weken verlof. Nu de regering het geboorteverlof gaat uitbreiden tot 6 weken, ligt het in de rede om ook het pleegzorgverlof uit te breiden tot 6 weken. Net als bij de geboorte van een kind geldt immers dat pleegouders in staat moeten worden gesteld om enige tijd thuis te kunnen zijn met het pleegkind om er een band mee op te bouwen en om deel te nemen aan de dagelijkse zorg voor het kind. Meer informatie

Pleegvergoeding 2019 bekend

December 2018 – De hoogte van de vergoeding die pleegouders ontvangen, wordt ieder jaar landelijk door de overheid vastgesteld. Inmiddels zijn de bedragen voor 2019 bekend. Meer informatie

Pleegouders behouden belastingvrijstelling voor pleegzorgvergoeding

November 2018 – Pleegouders houden voor de vergoedingen die ze ontvangen voor het bieden van pleegzorg een belastingvrijstelling. Ze hoeven nu en in de toekomst de vergoedingen niet op te geven bij hun aangifte inkomstenbelasting. Dit voorstel heeft staatssecretaris Snel op donderdag 8 november naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees het nieuwsbericht

Nieuwsbrief terugblik Week van de Pleegzorg

November 2018 – De Week van de Pleegzorg zit er weer op. Van 31 oktober tot en met 7 november zijn pleegouders en -gezinnen door hun pleegzorgorganisatie en gemeente in het zonnetje gezet. In de speciale nieuwsbrief kijken we met plezier terug op de geslaagde Week.

De Week van de Pleegzorg

Oktober 2018 – Dit jaar vindt de Week van de Pleegzorg plaats van woensdag 31 oktober tot en met 7 november. Met deze actieweek vestigen wij aandacht op pleegzorg, het tekort aan pleegouders zetten we vooral onze huidige pleegouders in het zonnetje. Er zijn in deze actieweek uiteenlopende activiteiten in samenwerking met gemeenten, zoals netwerkbijeenkomsten en speciale activiteiten om pleegouders in het zonnetje te zetten. Bekijk Bekijk de agenda met activiteiten waar Enver bij betrokken is.

Nieuwsbrief pleegzorg nr. 3

Oktober 2018 – Een nieuwe nieuwsbrief pleegzorg met warme artikelen en leuk informatief nieuws over onder andere de komende Week van de Pleegzorg. Ook zijn er dit keer twee pluimen uitgedeeld en deelt de pleegouderraad haar speerpuntenplan met u. Bekijk de nieuwsbrief

Nieuwsbrief pleegzorg nr. 2

Augustus 2018 – De nieuwsbrief pleegzorg is weer uit! Voor deze nieuwsbrief hebben we de vragen van pleegouders over de bezoekregeling voorgelegd aan Annemiek van der Wel (Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond) en Yvonne van Adrichem (Enver). Daarnaast geeft een pleegouder een pluim aan een bijzonder iemand, is pleegzorgbegeleider Silvia Muller weer naar Bosnië geweest en beschrijft onze columniste weer een mooie column over een lastige casus; een jonge moeder met twee kleine jongens die niet meer bij haar kunnen wonen. Bekijk de nieuwsbrief 

NVP opent Meldpunt 'Pleegzorg na 18 jaar'

Juli 2018 – Vanaf 1 juli 2018 heeft iedere pleegjongere die 18 wordt recht op pleegzorg totdat hij of zij 21 jaar wordt. Om pleeggezinnen van informatie te voorzien en om signalen te verzamelen over wat goed gaat of wat nog beter kan bij pleegzorg tot 21 jaar, opent de NVP een speciaal meldpunt: het Meldpunt pleegzorg na 18 jaar. Bij dit meldpunt kunnen pleeggezinnen terecht met vragen, opmerkingen, suggesties en klachten over pleegzorg voor jongeren die ouder dan 18 zijn. Meer informatie

Pleegzorg standaard tot 21 jaar

Juni 2018 – Pleegkinderen kunnen vanaf 1 juli 2018 standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven. Daarover hebben Jeugdzorg Nederland, VNG en het ministerie van VWS afspraken gemaakt. Daarmee wordt zorg op maat beter mogelijk en kunnen we pleegzorg bieden tot het moment dat de jongere zelf toe is aan zelfstandigheid. Meer informatie

Save the Date! Familiedag voor pleeggezinnen in Duinrell op 3 & 4 november 2018

Juni 2018 – Tijdens de Week van de Pleegzorg, die dit jaar van 31 oktober t/m 7 november a.s. loopt, wordt er voor de tweede keer de feestelijke Familiedag voor pleeggezinnen in Duinrell georganiseerd. Deze Familiedag vindt plaats op zaterdag 3 en zondag 4 november 2018. Alle pleeggezinnen zijn dit weekend welkom voor een leuke dag in Attractiepark Duinrell. Voor de Familiedag wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd.

LeukeDingenDag op zondag 24 juni 2018

Mei 2018 – Dit jaar wordt er weer een ‘LeukeDingenDag’ georganiseerd op zondag 24 juni 2018 voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De deuren gaan om 11.00 open, het duurt tot 16.00 uur.

De LeukeDingenDag is een dag speciaal voor kinderen die om welke reden dan ook niet meer thuis wonen. Op deze dag worden allerlei activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Ze kunnen bijvoorbeeld naar de kapper, er zijn workshops make-up, dansen, knutselen en modelbouw, ze kunnen graffiti spuiten, paintballen, een fotoshoot laten maken, een massage ontvangen, paardrijden en er is een mobiele kinderboerderij. Kijk voor meer informatie op www.leukedingendag.nl, voor vragen en aanmelden kunt u een e-mail sturen naar vragen@leukedingendag.nl.

Vernieuwde nieuwsbrief pleegzorg

Mei 2018 – De nieuwsbrief pleegzorg is vernieuwd! In deze nieuwsbrief stellen we graag de nieuwe bestuurder van Enver aan u voor. Ook neemt pleegzorgbegeleider Silvia u mee op reis naar Bosnië waar zij een pleegzorgtraining aan sociale teams heeft gegeven. Verder bespreekt de pleegouderraad het onderwerp bezoekregeling, geeft een pleegouder een pluim en beschrijft een pleegzorgbegeleider een moeilijke zaak in de vorm van een column. Dit en meer in de eerste nieuwsbrief pleegzorg 2018. Bekijk de nieuwsbrief 

De fusie naar Enver

Januari 2018 – Sinds 1 januari 2018 vormen FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof samen Enver. Hoewel onze website binnenkort een wat ander uiterlijk krijgt, blijven we als Enver de vertrouwde ondersteuning bieden aan pleeggezinnen.

Meer weten over de fusie en wat dit voor de pleegzorg betekent? Lees het interview met voormalig bestuurder Jacques Bovens dat eerder in de nieuwsbrief pleegzorg is verschenen. Lees interview

Verbeteragenda NVP: pleegoudervoogdij

December 2017 – De Verbeteragenda Pleegoudervoogdij van de NVP is verschenen. In deze verbeteragenda zijn de resultaten opgenomen uit de enquête ‘Pleegoudervoogdij, hoe gaat dat (bij jou)?’ die de NVP in augustus organiseerde. Bent u benieuwd naar de resultaten? Lees dan de Verbeteragenda Pleegoudervoogdij of kijk op de website van de NVP.

Nieuwsbrief december

December 2017 – Het einde van 2017 is in zicht! De gezellige en sfeervolle dagen staan weer voor de deur. In de nieuwe uitgave van de digitale nieuwsbrief voor pleegouders kijken we vooruit naar een spannend jaar: FlexusJeugdplein wordt Enver samen met Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof. In deze laatste nieuwsbrief van 2017 beantwoordt bestuurder Jacques Bovens vragen over de fusie, stelt gebiedsteam Zuid-West zich nog graag aan u voor, bespreken we de voor- en nadelen van social media en leest u over de ervaringen van een nieuw pleeggezin. Bekijk de nieuwsbrief

Voorlichtingsbijeenkomst 11 december verplaatst

December 2017 – Vanwege het slechte weer en de afgegeven code rood van maandag 11 december is de voorlichtingsbijeenkomst van 11 december verplaatst naar dinsdag 19 december.

De bijeenkomst vind plaats op dezelfde locatie namelijk Heindijk 16, 3079 PM in Rotterdam. De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt tot 22:00 uur. U dient zich voor de bijeenkomst op de 19de opnieuw aan te melden. Kunt u de 19de niet? Kijk dan in de agenda voor andere data en geef u van te voren op.

Nieuwsbrief pleegzorg oktober

Oktober 2017 – De kinderen, het huishouden, werk, vrienden en familie. We zijn er maar druk mee. Hoe houd je tijd voor jezelf in de alledaagse hectiek? In de nieuwe uitgave van de digitale nieuwsbrief voor pleegouders @FJPPleegzorg daarom tips van onze columniste en pleegouders over hoe je pleegouderschap kan volhouden. We blikken terug op de zomer met een interview over het pleegzorgkamp en het gebiedsteam Rotterdam-Noord stelt zich aan u voor. Uiteraard zijn er ook weer de vaste rubrieken, zoals Nieuws van de Pleegouderraad, De Pluim en overige nieuwsberichten zoals over de Week van de Pleegzorg en pleegzorg in 2018.
Bekijk nieuwsbrief

Week van de Pleegzorg

September 2017 – Van woensdag 1 tot en met woensdag 8 november is het de Week van de Pleegzorg. In deze week zetten we onze huidige pleegouders in het zonnetje en zoeken we nieuwe pleeggezinnen. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt en samen met onze pleegzorgbegeleiders, de pleegouderraad en gemeenten hebben we een mooi programma gemaakt. In de aankomende nieuwsbrief geven we u alvast een klein voorproefje. Vanaf 20 oktober staan alle activiteiten op www.weekvandepleegzorg.nl. Hou ook onze FJP pleegzorg FacebookTwitter en de agenda van deze website in de gaten voor meer informatie.

Tijdschrift MOBIEL, het tijdschrift voor Pleegzorg, krijgt een nieuwe naam en uiterlijk

Het tijdschrift MOBIEL krijgt een nieuwe naam, vormgeving én een vernieuwde inhoud. In het vernieuwde tijdschrift zal de nadruk liggen op de werving en het behoud van pleegouders en gezinshuishouders. Het tijdschrift wordt gemaakt door een kundige redactie die bestaat uit mensen die in pleegzorg werken én ook zelf ervaring hebben met het zorgen voor het kind van een ander.

In december komt het eerste papieren nummer uit in de nieuwe stijl. Dit verschijnt als vanouds in één pakket met de WAT?!, hét tijdschrift voor en door jongeren die Wonen met een Ander Thuis. Beide tijdschriften blijven jaarlijks vier keer op papier en twee keer online verschijnen.

Geïnteresseerd in het tijdschrift of wilt u meer informatie over Stichting MOBIEL? Kijk dan op de website van MOBIEL.

Knelpunt volwassen pleegkinderen als toeslagpartner opgelost in Belastingplan 2018

Een wettelijke maatregel die in het Belastingplan 2018 wordt opgenomen moet de oplossing vormen voor situaties waarin (volwassen) pleegkinderen voor de toeslagen worden gekwalificeerd als partner. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën op 24 mei jl. aangekondigd.

De regeling gaat gelden voor bloed- en aanverwanten in de eerste graad van belanghebbende. Onder een dergelijke bloed- en aanverwant wordt dan tevens verstaan een pleegkind voor wie de (andere) meerderjarige een pleegvergoeding ontving of ontvangt of kinderbijslag ontving. Daardoor zal geen partnerschap van de belanghebbende met een (voormalig) pleegkind meer bestaan, tenzij beiden de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt en er voor het overige voldaan wordt aan de criteria die gelden voor partnerschap. Belanghebbenden moeten een gezamenlijk verzoek doen om niet als partners te worden aangemerkt.
Deze tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden ingevoerd vanaf het berekeningsjaar 2017. De invoering daarvan zal worden geregeld in een beleidsbesluit. De aanvrager en het pleegkind zullen zelf een verzoek moeten doen bij de Belastingdienst om het pleegkind niet aan te merken als partner.

Lees de Kamerbrief van de staatssecretaris en een tweede brief aan de Tweede Kamer van 6-9-2017.

Online koffiedrink ontmoetingen voor pleegouders

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) organiseert in september een aantal online koffiedrink ontmoetingen voor pleegouders. Pleegouders die daar behoefte aan hebben kunnen zich vooraf aanmelden en op een afgesproken moment inloggen. Zo kunt u als pleegouder online kennis maken, ervaringen uitwisselen en koffiedrinken met andere pleegouders.

Er worden vier online ontmoetingen georganiseerd:

 • Dinsdag 12 september van 10.00 tot 11.00 uur.
 • Maandag 18 september van 10.00 tot 11.00 uur.
 • Vrijdag 22 september van 10.00 tot 11.00 uur.
 • Donderdag 28 september van 10.00 tot 11.00 uur.

Aanmelden
Om u aan te melden voor een ontmoeting stuurt u een mail naar pleegoudernetwerken@denvp.nl en reserveert u een plek. Per ontmoeting is er plek voor zeven pleegouders. Een paar dagen voor de online meeting ontvangt u van de NVP de benodigde gegevens om te kunnen inloggen.

Meldactie: Pleegoudervoogdij, hoe gaat dat (bij jou)?

Van 16 augustus tot 8 september organiseert de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) een enquête voor pleegouders: Pleegoudervoogdij, hoe gaat dat (bij jou)? Met deze enquête wil de NVP inzicht verkrijgen in de thema’s die spelen onder pleegouders rondom pleegoudervoogdij. Bij de helpdesk van de NVP komen namelijk veel vragen binnen over pleegoudervoogdij. Uit deze vragen blijkt dat het voor pleegouders en professionals niet altijd duidelijk is welke gevolgen het heeft als je als pleegouder de voogdij krijgt over een pleegkind. Om zicht te krijgen op de onduidelijkheden en vraagstukken, vragen we pleegouders naar hun ervaringen met het onderwerp pleegoudervoogdij.

Pleegoudervoogdij
In 2016 was er in Nederland bij 10% van de pleegkinderen sprake van pleegoudervoogdij. Aan meer dan de helft van de voltijdpleegouders is weleens gevraagd of ze pleegoudervoogd willen worden. Dat blijkt uit eerder onderzoek van Regioplan. Naar de beweegredenen van pleegouders om wel of geen pleegoudervoogd te worden en hun ervaringen is nog niet eerder onderzoek gedaan. Weten zij bijvoorbeeld wat de consequenties zijn als ze pleegoudervoogd worden en wat zijn hun ervaringen met de begeleiding die zij krijgen als ze pleegoudervoogd zijn? In hoeverre voelen ze de ruimte om er zelf een besluit over te nemen? Met de antwoorden op deze vragen creëert de NVP meer inzicht in de thema’s die spelen rondom pleegoudervoogdij.

Verbeteragenda
Op basis van de resultaten maakt de NVP een verbeteragenda, waarin eventuele knelpunten besproken worden en mogelijke oplossingen aangedragen worden. De verbeteragenda vormt de basis voor het oplossen van onduidelijkheden en vraagstukken rondom pleegoudervoogdij. Deze enquête is bedoeld voor zowel pleegoudervoogden als pleegouders die geen voogdij over een pleegkind hebben. Het invullen van de enquête duurt maximaal tien minuten en is te vinden op www.denvp.nl/meldactie.

Nieuwsbrief pleegzorg juli

Tijd voor de zomervakantie. Lekker uitrusten en samen leuke dingen doen. Soms juist wat meer geregel en gedoe. In de nieuwe uitgave van de digitale nieuwsbrief voor pleegouders @FJPPleegzorg daarom tips van pleegouders over de invulling van de vakantiedagen en wat je moet regelen als je met een pleegkind op reis gaat. Ook besteden we aandacht aan social media, want die zijn niet meer weg te denken uit het leven (van kinderen), vakantie of niet. Uiteraard zijn er ook weer de vaste rubrieken, zoals Nieuws van de Pleegouderraad, De Pluim en de Column van een pleegzorgbegeleider, die de strijd tegen de kilo’s maar niet lijkt te winnen.
Bekijk nieuwsbrief

Open dag kledingmagazijn 'Je mag er zijn'

Juni 2017 – Kledingmagazijn ‘Je mag er zijn’ organiseert op woensdag 28 juni van 10.00 tot 16.00 uur een open dag in Almkerk. Pleegouders kunnen in het magazijn gratis tweedehands kinderkleding uitzoeken. Er zijn ook gratis kinderwagens, autostoeltjes, boxen, speelgoed, fietsjes en nog veel meer. Het kledingmagazijn is gevestigd aan de Broekgraaf 4, 4286 LW in Almkerk. ‘Je mag er zijn’ heeft ook vestigingen in andere plaatsen, bijvoorbeeld in ’s Gravenzande. Ga voor meer informatie en de contactgegevens naar jemagerzijn.nl.

Pleegouders (met een minimum inkomen) kunnen ook terecht bij kinderkledingbank ‘De Paraplu’, die gevestigd is in de Rehobothkerk, Noordsingel 92, 3032 BH in Rotterdam. De Paraplu is geopend op donderdag tussen 10.30 – 12.30 en 13.00 – 15.00 uur. Vraag een verwijskaart aan bij uw pleegzorgbegeleider.

Nieuwe trainingen voor pleegouders

Pleegouders krijgen bij de opvoeding van hun pleegkind(eren) vaak te maken met specifieke thema’s, zoals hechting, omgaan met de biologische ouders en seksuele ontwikkeling. Om u daarin nog beter te ondersteunen, hebben we diverse vervolgtrainingen ontwikkeld. Deze trainingen zijn een aanvulling op de basistraining voor nieuwe pleegouders, maar zijn ook zeer geschikt voor meer ervaren pleegouders. Lees verder

Op weg naar Enver

FlexusJeugdplein, Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof bieden ieder al vele jaren jeugd- en opvoedhulp in vrijwel hetzelfde gebied. Gedreven vanuit onze gezamenlijke droom dat ieder kind kansrijk opgroeit en zich ontwikkelt tot een volwassene die meetelt en meedoet, zijn we nu samen ‘Op weg naar Enver’.

Samen willen we vanaf 1 januari 2018 de nieuwe organisatie Enver vormen; een sterke en behendige organisatie voor jeugd en opvoedhulp in Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland. Op 1 april jl. zijn we al bestuurlijk gefuseerd, zodat we de fusie goed kunnen voorbereiden. De zorgontwikkeling en contracten voor 2018 pakken we ook al gezamenlijk op. Voor cliënten, pleegouders en professionals verandert met de bestuurlijke fusie niets. Meer over de voorgenomen fusie kunt u lezen in het eerder verschenen bericht.

Pleegzorgkampen 2017

Maart 2017 – Ook deze zomer organiseert FlexusJeugdplein vakantiekampen voor pleegkinderen. Dit jaar hebben we opnieuw kamphuis “de Weijert” in Rockanje tot onze beschikking. De kampen zijn bedoeld voor kinderen van zes tot achttien jaar. De data van de kampweken zijn als volgt:

8  t/m 12 juli      15 t/m 17 jaar
12 t/m 16 Juli     6  t/m 9 jaar
16 t/m 20 Juli     12 t/m 14 jaar
20 t/m 24 Juli     10 t/m 12  jaar

Deelnamekosten zijn € 80,00 per pleegkind. Lees verder

Nieuwsbrief Pleegzorg

Maart 2017 – De nieuwsbrief pleegzorg is weer goed gevuld met diverse artikelen, verhalen en nieuwtjes. Zo gaan we in op de pleegzorgbegeleiding, stelt gebiedsteam CKL-BAR zich voor en vertelt de pleegouderraad wat er bij hen leeft en speelt. Bekijk de nieuwsbrief

Kies mij! #Kiespleegzorg

Februari 2017– Overal langs de wegen staan de speciale borden met posters van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverkiezingen. De partijen hopen zo de kiezers naar zich toe te trekken. Ook FlexusJeugdplein vraagt om aandacht; niet voor zichzelf maar voor pleegzorg.

Met de campagne Kies mij! willen wij bij een breed publiek interesse wekken voor pleegzorg, want nieuwe pleeggezinnen blijven nodig voor kinderen die (tijdelijk of deels) niet bij hun eigen ouders kunnen wonen.

De campagne is op 20 februari jl. gestart en duurt t/m 16 maart, de dag na de verkiezingen.

Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen

Op 1 juni 2017 wordt in de Reehorst in Ede het Symposium Pleegzorg en Gezinshuizen gehouden. Dit wordt net als voorheen een inspirerende dag vol ontmoeting, de nieuwste ontwikkelingen en de meest actuele kennis. Een vertrouwd recept met veel nieuwe ingrediënten. Voor iedereen die zich inzet voor opvang in gezinsvormen, in welke rol dan ook. Ook voor u! Meer informatie

Inspiratie avond SafeWings

Op maandag 3 april 2017 organiseert stichting SafeWings een inspiratie avond voor pleegouders in de Goudse Schouwburg. Een kosteloos avondje waar u als pleegouder in het zonnetje wordt gezet en kennis kunt maken met andere pleegouders. Lees de uitnodiging

Pleegvergoeding in 2017 ongewijzigd

januari 2017 – De bedragen van de dagvergoeding en de toeslagen van de pleegvergoeding zijn in 2017 gelijk aan die van 2016. Overzicht pleegvergoedingen.

Resultaten campagne 'Supergewone mensen gezocht'

November 2016 – Circa vierduizend mensen hebben het afgelopen jaar een informatieavond bezocht over pleegzorg. Dat is ruim vijftien procent meer dan vorig jaar. Verder blijkt uit onderzoek dat de kennis over pleegzorg is vergroot en meer mensen denken dat pleegzorg iets voor hen kan zijn. Dat zijn de resultaten van het onderzoek naar de campagne ‘Supergewone mensen gezocht’ die in 2015 startte.De toegenomen belangstelling heeft vooralsnog niet geleid tot een grotere instroom van pleegouders: afgelopen jaar meldden zich circa 2.500 nieuwe pleegouders aan. Lees verder

FlexusJeugdplein zoekt steungezinnen

Oktober 2016 – Steungezinnen zijn gezinnen die ondersteuning bieden aan een gezin in de buurt dat hulp nodig heeft. Dat kan op allerlei manieren. Ze helpen het gezin door met hen op te trekken, naar hen te luisteren en bij allerlei zaken te ondersteunen. Misschien is steungezin worden iets voor u?! Lees verder

Nieuwsbrief pleegzorg oktober 2016

Oktober 2016 – Onlangs is de nieuwsbrief pleegzorg van oktober verschenen met daarin onder andere de Week van de Pleegzorg, een interview met een pleegmoeder/onderwijzeres over haar ervaringen met pleegzorg in het onderwijs, de regeling bijzondere kosten pleegzorg en een column over de organisatorische veranderingen van pleegzorg binnen FlexusJeugdplein.

Voorgenomen fusie Stek, TriviumLindenhof en FlexusJeugdplein

Oktober 2016 – Wellicht kent u Stek Jeugdhulp en TriviumLindenhof. Beide organisaties zijn actief in onze regio en bieden net als FlexusJeugdplein jeugd- en opvoedhulp. FlexusJeugdplein werkt al vele jaren nauw met hen samen. Die samenwerking is zeer waardevol en daarom besloten we begin dit jaar om de samenwerking te intensiveren. Lees verder

Kind van de rekening
Oktober 2016 – Onlangs besteedde het tv-programma Zembla in ‘Kind van de rekening’ aandacht aan de financiële gevolgen van de transitie voor pleegzorg. Naar aanleiding van de uitzending ontvingen we vragen van pleegouders over de gevolgen voor FlexusJeugdplein. Daarover willen we u graag nader informeren. Mocht u de uitzending niet gezien hebben, dan kunt u die bekijken op de website van de NPO.
Lees verder
Impact pleegzorg

Oktober 2016 – Als pleegouder weet u als geen ander dat het veel voldoening geeft om een kind op te vangen dat (tijdelijk) niet thuis kan wonen. Maar heeft ook grote impact op je leven. Weekblad Margriet interviewde diverse betrokkenen en schreef er een serie mooie artikelen over.

Factsheet Verlengde pleegzorg en voortgezette jeugdhulp 18 +

September 2016 – Sommige pleegkinderen hebben ook na hun 18e verjaardag behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Zij kunnen tot hun 23e jaar een beroep doen op voortgezette jeugdhulp. Omdat hierover veel vragen zijn bij pleegouders heeft de VNG informatie uit diverse invalshoeken bijeengebracht in een factsheet.
Deze voortgezette jeugdhulp is altijd vrijwillig. De gemeente beslist over voortgezette jeugdhulp. De pleegzorgbegeleider en gezinsvoogd kunnen hierbij helpen.

Inspiratieavonden NVP

September 2016 – De NVP organiseert drie inspiratieavonden om pleegouders met elkaar in contact te brengen zodat zij ervaringen kunnen uitwisselen. De NVP heeft ook materialen en draaiboeken ontwikkeld om zelf bijeenkomsten te organiseren. De draaiboeken kunnen pleegouders gebruiken als handleiding en de materialen helpen om invulling te geven aan de bijeenkomsten.

Speerpuntenplan pleegouderraad

Augustus 2016 – Het speerpuntenplan 2016 – 2017 van de pleegouderraad van FlexusJeugdplein is online beschikbaar. U kunt het lezen via onderstaande link.

Speerpuntenplan POR 2016 – 2017

Pleegouders gezocht voor diverse kinderen

In onze regio is op dit moment sprake van een stijging van het aantal crisissituaties, waardoor een grote groep kinderen acuut onderdak nodig heeft. Wat precies de redenen zijn voor deze toename, wordt momenteel door de zorgaanbieders in de regio onderzocht. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek  kunnen we passende oplossingen bieden en mogelijk preventieve maatregelen treffen om het aantal kinderen in crisissituaties weer omlaag te brengen.
Voor de kinderen vanaf 12 jaar hebben onze collega-aanbieders diverse residentiële voorzieningen beschikbaar en wij zoeken pleeggezinnen voor kinderen tot 12 jaar.

Om alle kinderen die een plekje nodig hebben op te kunnen vangen, zijn we dringend op zoek naar pleeggezinnen die zich beschikbaar willen stellen en waar de kinderen kunnen blijven zolang als dat nodig is. Denkt u iets te kunnen betekenen voor deze kinderen, of kent u mensen in uw omgeving die hierin iets zouden kunnen betekenen? Neem dan contact op met uw pleegzorgbegeleider.

Pleegzorgvergoedingen 2016

De pleegzorgvergoedingen voor 2016 zijn onlangs landelijk vastgesteld. Onderstaand een overzicht van de basisvergoedingen voor 2016:

Leeftijd pleegkind Bedrag per maand Bedrag per dag
0 t/m 8 jaar € 543 € 17,84
9 t/m 11 jaar € 549 € 18,04
12 t/m 15 jaar € 598 € 19,65
16 t/m 17 jaar € 660 € 21,69
18 jaar en ouder € 667 € 21,92

 

De extra toeslag bedraagt maximaal € 3,55 per dag. Meer informatie over de pleegzorgvergoedingen kunt u vinden in het kenniscentrum.

Multimedia expositie FAS

November 2015 – Kinderen met het Foetaal Alcohol Syndroom (FAS) beginnen hun leven met een achterstand. Ze zijn geestelijk en lichamelijk beschadigd doordat hun moeders alcohol dronken toen ze zwanger waren. Mensen met FAS kunnen onze complexe maatschappij vaak niet goed aan en hebben te maken met concentratie-, geheugen- en/of gedragsproblemen. Lees verder

Terugblik kleurrijk pleegzorgfestival

blog_Tamara Zaterdagochtend 20 juni 2015, de wekker rinkelt vroeger dan doordeweeks. Toch ben ik direct klaarwakker en ik spring opgewekt mijn bed uit; vandaag is het zover. De dag waar we met een hele groep mensen enthousiast naar toe hebben gewerkt; het pleegzorgfestival. Lees column

Je hoeft niet te kiezen

je hoeft niet te kiezenJuni 2015 – Dit jaar is een nieuw boek voor pleegkinderen van 4-7 jaar verschenen ‘Je hoeft niet te kiezen’. Het gaat over Lieke die nog niet zo lang in een pleeggezin woont en geeft inzicht in het leven van pleegkinderen en hun zoektocht naar identiteit en loyaliteit. De praatplaten met open vragen helpen om in gesprek te komen met jonge kinderen. Het boek is mede mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels Nederland. Het boek is geschreven door Nieske Selles. De illustraties zijn van Marieke ten Berge.Het prentenpraatboek is verkrijgbaar in de boekhandel en online te bestellen. Het is ook mogelijk een exemplaar te lenen bij FlexusJeugdplein. Vraag ernaar bij uw pleegzorgbegeleider.

Overzicht financiële regelingen pleegzorg

April 2015 – Pleegkinderen nemen in diverse (financiële) regelingen een bijzondere positie in. Dit heeft ook gevolgen voor pleegouders. Om pleegouders en gemeenten inzicht te geven in de belangrijkste wettelijke financiële regelingen die verband houden met zorg, onderwijs, werk en inkomen, zoals deze gelden na inwerkingtreding van de Jeugdwet, is door het ministerie i.s.m. Jeugdzorg Nederland een brochure gemaakt. Bekijk brochure

Hoe zit dat nou met...

Update januari 2015 – Pleegzorg Advies Nederland brengt regelmatig Kennisboekjes uit voor pleegouders. De serie bestaat nu uit de volgende titels:

 • Bijzondere omstandigheden
 • Rechten en plichten van pleegouders
 • Rechten en plichten van pleegkinderen
 • 18 plus
 • Financiële zaken
 • Gezag en voogdij
 • Verzekeringen
 • Veiligheid en bescherming
 • Verhuizen
 • Overlijden
 • Contactregelingen

Meer informatie over de boekjes vindt u op: pleegzorgadvies.nl
Kijk voor genoemde onderwerpen ook eens in het Kenniscentrum op deze website. Of zoek de gewenste informatie via de zoekmachine.

Transitie jeugdzorg - Wat verandert er?
Videofilmpjes over pleegzorgervaringen

September 2014 – Joyce van der Bijl, een vierdejaars student ‘Nieuws & Media’ (Hogeschool van Amsterdam) heeft vijf korte filmpjes gemaakt om belangrijke onderwerpen die leven bij aspirant pleegouders bespreekbaar te maken. De filmpjes zijn ook zeker de moeite waard voor reeds actieve pleegouders.
Bekijk de filmpjes

Pleeggrootouders maken verschil in opvoeding

1 juli 2014 – Pleeggrootouders zijn goede opvoeders en kunnen hun kleinkinderen prima opvangen en opvoeden. Onderzoek door Henk van Oosteren in opdracht van de Rudolphstichting en het Gezinspiratieplein toont dat aan.

Van Oosteren interviewde 35 pleeggrootouders met in totaal 48 kleinkinderen. Zij blijken goed in staat moeilijke kinderen op te voeden wanneer hun kleinkind niet meer bij de eigen ouders kan wonen. Ook houden opa’s en oma’s dit jaren langer vol dan andere pleeggezinnen en boeken ze betere resultaten. De pleeggrootouders voeden qua problematiek vergelijkbare kinderen op als andere pleegouders.

Bij 24 procent eindigde de plaatsing voortijdig en negatief. In de gewone pleegzorg is dat 30 tot 50 procent. Kleinkinderen wonen gemiddeld ruim vijf jaar bij hun pleeggrootouders, 54 procent langer dan twee jaar en 20 procent zelfs langer dan tien jaar. In de reguliere pleegzorg woont 18 procent van de kinderen langer dan twee jaar in het pleeggezin.

Bron: Gezinspiratieplein

Collectieve rechtsbijstandverzekering voor pleegouders

April 2014 – Met ingang van 27 maart 2013 heeft FlexusJeugdplein bij de organisatie DAS een collectieve rechtsbijstandverzekering afgesloten voor al haar pleegouders. Indien u in uw rol als pleegouder van FlexusJeugdplein te maken krijgt met een geschil, kunnen pleegouders een beroep doen op de rechtsbijstandverzekering van DAS. Meer informatie

Hoe zit dat nou met...

10 februari 2014 –  De wetten en regels in pleegzorgland veranderen momenteel in snel tempo. Niet alleen de transitie Jeugdzorg zorgt voor nieuwe situaties, ook de overige wetgeving heeft grote invloed op de positie van pleegouders en pleegkinderen en op hun dagelijkse praktijk. Deze maand zijn er twee nieuwe kennisboekjes – één voor pleegouders en één voor pleegkinderen – verschenen waarin vragen over de rechten en plichten van pleegouders en pleegkinderen op een begrijpelijke manier aan bod komen.
De kennisboekjes zijn te bestellen voor €12,95 per stuk via www.pleegzorgadvies.nl/ kennisboekjespleegzorg  

Brochure pleegoudervoogdij

30 januari 2014 – Pleegzorg Nederland heeft een brochure gemaakt voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind. De brochure biedt naast informatie over de procedure ook actuele informatie over de juridsche en financiéle gevolgen van pleegoudervoogdij. Het is daarom ook voor bestaande pleegoudervoogden een zeer informatief boekje.
Bekijk brochure

Groei pleegzorg zet door

In 2012 hebben in Nederland 20.949 kinderen voor korte of langere tijd gebruik gemaakt van pleegzorg. Op 31 december 2012 woonden 17.207 kinderen bij pleegouders. Dat is een toename van 4% in vergelijking met 2011. Ook bij FlexusJeugdplein zien we nog jaarlijks een stijging van het aantal pleegzorgplaatsingen. Oorzaak is onder andere dat we er in het belang van de kinderen en jongeren steeds meer voor kiezen hen op te vangen in een gezin i.p.v. in een residentiële instelling. Meer over de landelijke trends leest u in de Factsheet pleegzorg 2012.

Wet Verbetering positie pleegouders

26 juni 2013 – Op 1 juli 2013 treedt de Wet Verbetering positie pleegouders in werking. Om pleegouders over de veranderingen te informeren, heeft het Ministerie van VWS een brochure uitgebracht. Al onze pleegouders zullen een exemplaar ontvangen. De digitale versie kunt u hier bekijken.
Uiteraard zal FlexusJeugdplein de nieuwe wettelijke bepalingen doorvoeren. In de komende periode zullen wij hiertoe de nodige stappen zetten. Pleegouders ontvangen hierover nader bericht via de begeleider pleegzorg en de nieuwsbrief.

Toch geen zwarte lijst voor pleegouders

24 juni 2013 – Staatssecretaris Van Rijn (Ministerie van VWS) heeft aan de Eerste Kamer gemeld dat er geen zwarte lijst voor pleegouders komt, omdat de verbeterde screeningsprocedure naar zijn mening een geschikter systeem is voor het uitfilteren van (vermoedelijk) ongeschikte pleegouders.

De verbeterde screening is op 1 februari 2013 ingevoerd en houdt in dat de Raad voor de Kinderbescherming aan de pleegzorgorganisatie meldt of al eerder een Verklaring van geen bezwaar (VGB) voor een (aspirant-) pleegouder is afgegeven. Als dat het geval is, gaat de pleegzorgorganisatie na of er eerder een reden was om geen pleegkind in het gezin te plaatsen of, als er wel een plaatsing was, wat de reden was van het beëindigen van de plaatsing. Met deze maatregel wordt volgens de staatssecretaris maximaal voorkomen dat pleegkinderen geplaatst worden bij pleegouders die niet in staat zijn het pleegkind een veilige leefomgeving te bieden.

Verslag informatiebijeenkomst Turkse organisaties

8 mei 2013 – Naar aanleiding van de commotie over de plaatsing van een Turks-Islamitisch jongetje bij een homoseksueel paar hebben de Turkse consul, dhr. Oral en de wethouder Jeugd van Rotterdam, dhr. De Jonge, met elkaar gesproken en geconstateerd dat er behoefte is aan een uitgebreid contact tussen jeugdzorg en de Turkse gemeenschap. Dinsdagavond 23 april 2013 vond het (eerste) gesprek plaats. Wim Spierings, bestuurder van FlexusJeugdplein maakte hiervan een verslag.

Reactie op onderzoek 'Uitval van pleegouders, een investering waard'

22 april 2013 – Op donderdag 18 april 2013 presenteerde de Universiteit Leiden het onderzoeksrapport ‘Uitval van pleegouders, een investering waard’. Hierin onderzocht de Universiteit waarom pleegouders stoppen met pleegzorg. Op basis van de resultaten levert het rapport ook suggesties voor het verder verbeteren van de kwaliteit in de pleeg- en jeugdzorg. Lees reactie FlexusJeugdplein

Jeugdzorg en Turkse gemeenschap om tafel

11 april 2013 – Er komt een informatiebijeenkomst voor de Turkse gemeenschap in de stadsregio Rotterdam over de werkwijze van jeugdzorg. Dat stelt CDA-wethouder Hugo de Jonge (jeugd) in antwoorden op vragen vanuit de raad. Aanleiding hiervoor is de zaak-Yunus waarbij het 9-jarige pleegkind van Turkse komaf bij lesbische pleegouders woont. Daarover ontstond rumoer in Turkije. Bekijk volledige bericht

Chatten met vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen van het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) ondersteunen kinderen en jongeren die in jeugdzorginstellingen verblijven, maar ook kinderen en jongeren die in een pleeggezin wonen. Nieuw is dat pleegkinderen nu ook kunnen chatten met een vertrouwenspersoon.

De chat is elke werkdag via de www.akj.nl toegankelijk. Maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 en vrijdag van 15.00-17.00.

De Verbroedering

7 april 2013 – In het tv-programma De Verbroedering van de Islamitische omroep onderzoekt Umar Mirza de kritiek vanuit de islamitische gemeenschap op jeugd- en pleegzorg. Marga Baas van FlexusJeugdplein licht in de uitzending onze werkwijze toe en gaat in gesprek met twee kritische moslima’s. Bekijk uitzending

Opvang Turks-islamitische kinderen

22 maart 2013 – Afgelopen periode is in de media veel aandacht geweest voor de opvang van Turkse, in het bijzonder islamitische, kinderen in pleeggezinnen. We geven daarom graag een toelichting hoe FlexusJeugdplein hiermee omgaat. Lees verder