Over pleegzorg / Actueel / De denktank: een avond vol mooie ontmoetingen en waardevolle feedback

Het programmateam pleegzorg van Enver, bestaande uit Mariska de Baat en Marlous Roodnat, organiseerde op 21 januari een “denktank-avond”. Er was een zeer gevarieerd gezelschap aanwezig dat bestond uit een bestuurder, de wethouder, een regiomanager, een wijkteammedewerker, pleegzorgbegeleiders, pleegouders, een biologische moeder en pleegkinderen. Zij gingen met elkaar in gesprek over de visie van Enver op de pleegzorg, met als doel de verwachtingen die we van elkaar hebben onder woorden te brengen. Het was een zeer waardevolle avond, met name dankzij de aanwezige jongeren die in een pleeggezin zitten, en die feilloos de vinger op een aantal zere plekken konden leggen.

De beginvraag was: ”Wanneer is pleegzorg een succes? Wanneer zijn we tevreden over een pleegzorgplaatsing?”. De jongeren noemden als reactie daarop al snel het gevoel van thuis zijn, van veilig en geborgen zijn en vooral erbij mogen horen. En: respect hebben voor alles wat diegene is, dus ook de aandacht voor zijn of haar roots en de biologische ouders. Volgens de aanwezige pleegzorgbegeleiders is een plaatsing geslaagd als zij de pleegouder hebben kunnen helpen in het begrijpen van de taal van het kind. Ze noemden “de pleegouders zodanig begeleiden en ondersteunen, dat zij hun pleegkind kunnen begeleiden en ondersteunen in worden wie je bent”. De aanwezige jongeren straalden unaniem ook deze duidelijke boodschap uit: “Zie mij, zoals ik ben (geworden) door wat ik heb meegemaakt, en erken dat -hoe lief en zorgzaam mijn pleegouders ook zijn- ik ook nog biologische ouders heb met wie ik mij sterk verbonden voel en die in meer of mindere mate altijd deel uit zullen maken van mij en mijn leven”.

Bovenstaande ervaringen kunnen opgedaan worden in alle vormen van pleegzorg, ook tijdens kortdurende of deeltijdplaatsingen. Zelfs na een breakdown (een plaatsing die eerder dan gepland wordt afgebroken om diverse redenen) zouden we nog kunnen spreken over een succesvolle plaatsing, als de jongere tenminste ten tijde van de plaatsing zichzelf heeft mogen zijn en weer een stukje meer mocht worden wie ze zijn.

In verschillende groepjes werd besproken wat dat dan betekent voor de verwachtingen naar Enver, naar pleegouders en naar jongeren en diens ouders. Respect, openheid, oprechtheid, echtheid, als professional ook een stukje van jezelf laten zien, meervoudige partijdigheid van de medewerker en oog voor de ander waren allemaal items die over en weer op verschillende momenten terugkwamen. Uit alle verhalen bleek dat pleegzorg voor alle partijen een levenslang levend document is, waarin heel veel geleerd wordt, en tegelijk door interactie en communicatie ontwikkeld, maar soms ook vertraagd wordt.

Voor mij was de avond heel warm en zinvol. Ik heb genoten van de verschillende invalshoeken, van de stem van de jongeren en heb diep respect voor de biologische ouder die ons even meenam in haar visie, ons iets liet zien van haar gelopen pad. De feedback is waardevol en door verschillende notulisten goed genoteerd. Het programmateam van Enver gaat aan de slag met alles wat gezegd is en zal dit verwerken in de visie en hulpverlening van Enver Pleegzorg.

De pleegouderraad heeft daarin een belangrijke taak. We zijn op de hoogte van vernieuwende ideeën, mogen het programmateam met een constructief kritische blik volgen, adviseren en bijstaan. Zo maken we samen het verschil. Dat doet de pleegouderraad niet zonder uw inbreng. Uw input is van wezenlijk belang. Mocht u naar aanleiding van dit artikel tips, vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan vooral contact op met de pleegouderraad, via emailadres: pleegouderraad@enver.nl.

Margreet Jansen en Marian Rink
Pleegouderraad