Over pleegzorg / Actueel / Buddyproject Enver

Februari 2020 – word pleegouderbuddy!

Pleegouders geven regelmatig aan dat zij, naast de reguliere begeleiding door de pleegzorgwerker, ook behoefte hebben aan contact met andere pleegouders om zodoende van elkaar te kunnen leren hoe om te gaan met situaties waar zij binnen de zorg voor hun pleegkinderen tegenaan lopen. Dit geldt met name voor startende pleegouders, maar zeker ook ervaren pleegouders kunnen tegen moeilijkheden aanlopen, waarbij het fijn is om van gedachten te wisselen met iemand die de situatie herkent. Het gaat hier dan om zogenaamd “buddyschap”.

Door een buddy te koppelen aan een pleegouder die hier behoefte aan heeft, bieden we op laagdrempelige wijze extra hulp aan pleegouders. Extra hulp die gebaseerd is op ervaring en (h)erkenning van mensen die vanuit eigen ervaring weten waar ze over praten en van daaruit mee kunnen denken over een oplossing voor of antwoord op allerlei vragen. Het is voor pleegouders immers fijn als er niet alleen een professional is om hen te begeleiden, maar juist ook een collega-pleegouder die echt weet hoe het is. De buddy’s hebben bovendien een verbindende rol richting Enver.

Dit jaar willen we dit buddyproject vanuit het programmateam pleegzorg op gaan starten. Op dit moment betekent dit dat we nu eerst op zoek zijn naar pleegouders die al een tijdje een plaatsing hebben en die graag buddy willen worden. Buddy zijn is een verdieping voor uzelf als pleegouder, een mogelijkheid om -door een ander bij te staan- veel (meer) te leren over allerlei aspecten van pleegzorg. Daarbij is bewezen dat het buddyschap breakdowns kan voorkomen. Redenen genoeg dus om dit eens goed voor u zelf te overwegen!

Een buddy bent u deels al door uw ervaringen met pleegzorg, door betrokkenheid bij andere pleegouders en door de wens, de tijd en de mogelijkheid om al die kennis en ervaring met anderen te delen. Daarnaast krijgt u vanuit Enver een training en begeleiding aangeboden om het buddyschap binnen gestelde kaders goed vorm te geven en natuurlijk een extra netwerk van collega-buddy’s waardoor veel mogelijkheden ontstaan om te sparren. Spreekt het buddyschap u aan en denkt u daar de juiste vaardigheden voor te hebben? Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met uw pleegzorgbegeleider.