Over pleegzorg / Actueel / Aankondiging pleegoudertoets

Aankondiging pleegoudertoets
In het najaar ontvangt u, de pleegouders van FlexusJeugdplein, van ons het verzoek om deel te nemen aan het pleegoudertevredenheidsonderzoek. Doe mee, want dan houden wij zicht op wat volgens u goed gaat en kunnen we aan de slag met wat beter kan.