Over pleegzorg / Actueel / FlexusJeugdplein zoekt steungezinnen

FlexusJeugdplein zoekt steungezinnen

Oktober 2016 – Steungezinnen zijn gezinnen die ondersteuning bieden aan een gezin in de buurt dat hulp nodig heeft. Dat kan op allerlei manieren. Ze helpen het gezin door met hen op te trekken, naar hen te luisteren en bij allerlei zaken te ondersteunen. Misschien is steungezin worden iets voor u?! Als pleegouder weet u dat u niet perfect hoeft te zijn om ondersteuning te bieden aan een gezin in uw omgeving. De wijze waarop u met problemen en tegenslagen omgaat, kan juist helpend zijn voor een gezin dat daar zelf moeite mee heeft.

Steun bieden
Het belangrijkste is dat u zich kunt inleven in het gezin dat u ondersteunt, hen respecteert en eenmaal per week kan ondersteunen en open staat voor de begeleiding van de jeugd- en gezinscoach. U kunt op allerlei manieren steun bieden aan een gezin. Zo kunt u bijvoorbeeld:

  • Kinderen van een gezin mee op stap nemen, hen helpen bij hun schoolwerk, hen een dag opvangen of een nacht laten logeren.
  • Ervaringen delen over de aanpak van de kinderen, luisteren naar problemen van de ouder(s) en hen helpen bij het oplossen daarvan.
  • Samen deelnemen aan sociale en culturele activiteiten in de omgeving.
  • Steun bieden bij formele contacten zoals school, werk, sociale zekerheid, administratieve verplichtingen en dergelijke.

U staat er niet alleen voor
Steungezinnen krijgen begeleiding van de jeugd- en gezinscoach dat het steunvragende gezin ondersteunt. Regelmatig is er overleg om te kijken of het contact tussen de gezinnen naar wens verloopt of dat ze behoefte hebben aan advies van de coach. De afspraken over de inzet van het steungezin worden ook vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst. Als het met het gezin dat ondersteuning krijgt weer beter gaat, stopt de ondersteuning van de jeugd- en gezinscoach. De opgebouwde band en het contact tussen de gezinnen kan blijven bestaan als beide gezinnen dat prettig vinden. Ze kunnen ook besluiten het contact te beëindigen.

Geïnteresseerd?
Lijkt het u wat om steungezin te worden voor een gezin bij u in de buurt? Neem dan vrijblijvend contact op door een mail te sturen naar werving@enver.nl.