Over pleegzorg / Actueel / Interview programmateam pleegzorg en gezinsvormen

Interview programmateam pleegzorg en gezinsvormen

September 2019 – Mariska de Baat en Marlous Roodnat vormen na het vertrek van Yvonne van Adrichem sinds de zomer samen het programmamanagement pleegzorg en gezinsvormen: Mariska als programmanager en Marlous als programmamedewerker. Hoe vullen zij deze functie samen in, wat drijft hen en waarmee gaan ze aan de slag? We stellen hen graag aan u voor.

Marlous is niet nieuw bij Enver. Ze is haar loopbaan begonnen in de crisisopvang en werkte tot voor kort in de hulpverlening van Enver als pleegzorgbegeleider. Marlous vertelt: “Afgelopen jaren ben ik me naast mijn werk als pleegzorgbegeleider ook steeds meer bezig gaan houden met andere onderdelen van de zorg, zoals het geven van trainingen en het werven van pleegouders. In deze nieuwe functie van programmamedewerker kan ik alle onderdelen met elkaar combineren.” Mariska is media augustus gestart bij Enver, maar de pleegzorgwereld is haar al goed bekend. Ze heeft hiervoor tien jaar bij het Nederlands Jeugdinstituut gewerkt als projectleider pleegzorg en gezinshuizen. In deze rol schreef ze onder meer mee aan de Richtlijn Pleegzorg. Mariska: “Ik zette me in deze rol in voor verbetering van de pleegzorg, onder andere door samen met professionals en gemeenten te bedenken hoe zij kennis over goede pleegzorg kunnen toepassen in hun werk. Dat werk deed ik met veel plezier, maar ik wilde heel graag de stap zetten naar de praktijk. Met de voeten in de klei staan en zelf meer het verschil maken voor kinderen, ouders en pleegouders. Daarom heb ik de overstap gemaakt naar Enver.”

Ontwikkelen van visie op pleegzorg
Het programmamanagement pleegzorg en gezinshuizen was voorheen één functie. Waarom is dat nu gesplitst? Mariska: “We vinden het belangrijk dat kennis over de praktijk en kennis over onderzoek met elkaar gecombineerd worden. Ik heb vanuit mijn vorige functie veel kennis over het doorvoeren van vernieuwingen in organisaties en ik heb goed zicht op kennis uit onderzoek. Marlous heeft veel kennis over het reilen en zeilen van pleegzorg in de praktijk. Die combinatie is heel prettig, we versterken elkaar op deze manier.

Als programmateam pleegzorg en gezinsvormen zijn Marlous en ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie op pleegzorg. Wat is de kwaliteit waar we voor staan? En hoe willen we pleegzorg vernieuwen om zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoeften van kinderen, ouders en pleegouders? Wij nemen het initiatief voor deze vernieuwingen, en doen dat uiteraard samen met pleegouders, pleegzorgbegeleiders en gedragswetenschappers.”

Marlous: “Lopende acties zijn bijvoorbeeld het landelijke Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg waar we aan meedoen en het werven van nieuwe pleegouders. Iets anders waarmee we aan de slag zullen gaan, is het buddyproject voor pleegouders. Vanuit pleegouders werd erg de behoefte uitgesproken om meer steun aan elkaar te kunnen hebben. Middels het buddyproject gaan we dat als programmateam samen met de pleegouderraad oppakken.”

Mariska: “Als we willen dat er meer kinderen in een pleeggezin kunnen opgroeien, betekent dat ook dat er in sommige gevallen aanvullende ondersteuning nodig is voor een pleeggezin. We willen daarom verder kijken dan naar het wonen in een pleeggezin an sich. Kijken naar de problematiek van een kind en eventuele ondersteuning die pleegouders nodig hebben, zijn belangrijk in het voorkomen van breakdown en meer continuïteit voor kinderen in de pleegzorg. Hier kunnen de andere diensten van Enver voor worden ingezet, maar ook andere organisaties.”

De waardering voor onze pleegouders
Marlous en Mariska benoemen beiden dat pleegouders de kracht zijn achter de pleegzorg. “Uiteindelijk zijn het de pleegouders die het doen. Daar hebben we enorm veel waardering en respect voor. Werving van nieuwe pleegouders is één ding, maar het vasthouden en het behoud van pleegouders is net zo belangrijk. We zijn ons hiervan bewust en gaan hier komende periode ook mee aan de slag.

We willen heel graag in gesprek met u, de pleegouders, om te horen wat voor u belangrijk is. Wij zijn als programmateam het aanspreekpunt voor de pleegouderraad, maar horen ook graag ideeën van andere pleegouders. We hebben uw input nodig voor het maken van de visie op pleegzorg. Daarom willen we u van harte uitnodigen om uw ideeën over die visie en vragen die u heeft via de pleegouderraad van Enver kenbaar te maken. Op die manier werken we samen verder aan het versterken en verbinden van de pleegzorg van Enver.”