Over pleegzorg / Actueel / Zembla

Kind van de rekening

Oktober 2016 – Onlangs besteedde het tv-programma Zembla in ‘Kind van de rekening’ aandacht aan de financiële gevolgen van de transitie voor pleegzorg. Naar aanleiding van de uitzending ontvingen we vragen van pleegouders over de gevolgen voor FlexusJeugdplein. Daarover willen we u graag nader informeren. Mocht u de uitzending niet gezien hebben, dan kunt u die bekijken op de website van de NPO.

Subsidie
FlexusJeugdplein heeft sinds de transitie regelmatige gesprekken gevoerd met de gemeenten over het belang van pleegzorg. Dat heeft ertoe geleidt dat we subsidie kregen om meer pleegkinderen op te vangen, maar helaas niet tot een stijging van het pleegzorgtarief. Het tarief dat we via de GRJR ontvangen (€ 34,50 per kind per dag) is al jaren vrij laag vergeleken met andere aanbieders en het advies van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (38,50 per kind per dag). Door tijdig maatregelen te treffen en passende oplossingen te vinden, konden we onze kosten omlaag brengen én goede ondersteuning blijven bieden aan onze pleeggezinnen. De subsidie die FlexusJeugdplein ontvangt voor pleegzorg heeft overigens geen invloed op de pleegvergoeding die u als pleegouders ontvangt. Deze wordt namelijk jaarlijks landelijk vastgesteld.

Toekomstverwachtingen
Ons uitgangspunt is dat we goede, verantwoorde ondersteuning bieden aan onze pleeggezinnen. Dit benadrukken we ook in onze gesprekken met de gemeenten, maar we verwachten dat de pleegzorgtarieven ook in 2017 gelijk blijven terwijl onze kosten wel stijgen. FlexusJeugdplein ervaart dus zeker de financiële gevolgen van de transitie. Dat betekent dat we moeten blijven zoeken naar passende oplossingen. Dit vraagt veel van onze organisatie in het algemeen en onze pleegzorgbegeleiders in het bijzonder.

Informatie
Indien u naar aanleiding van bovenstaande vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw pleegzorgbegeleider.