Over pleegzorg / Actueel / Nieuwe organisatie, nieuw bestuur

Nieuwe organisatie, nieuw bestuur

Mei 2018 – Thea Roelofs is bestuurder van de ‘nieuwe organisatie’ Enver. Voorheen was ze bestuurder van Stek Jeugdhulp, een van de organisaties waarmee FlexusJeugdplein is gefuseerd. We stellen haar graag aan u voor.

Wat is je achtergrond?
Ik werk al 40 jaar in de zorg. Na mijn opleiding tot hulpverlener werkte ik de eerste jaren bij een vrouwenopvang in de regio Utrecht. Ik kwam daar veel in contact met jonge kinderen en dat zette mij aan het denken om te gaan werken in de jeugdzorg. Dat heb ik later ook gedaan in de regio Hilversum en daarna in de regio’s Rotterdam en Midden-Holland. Binnen de jeugdzorg heb ik functies gehad als coördinator, directeur en nu al een aantal jaren als bestuurder.

Heb je ervaring met pleegzorg? 
Ik werkte niet eerder direct in de aansturing van pleegzorg, maar ik heb in Utrecht bij De Rading gewerkt. Daar kreeg ik
veel mee over pleegzorg. Later werden goede vrienden van mij pleegouders en weekendpleegouders. En natuurlijk werkten we vanuit Stek al veel met pleegzorg samen. Door deze ervaringen
heb ik vanuit verschillende kanten kennis over pleegzorg. Ook
zit ik in het bestuur van Jeugdzorg Nederland waar pleegzorg een belangrijk onderwerp is en waarover dus ook veel wordt gesproken.

Wat is je visie op pleegzorg?
Pleegzorg vind ik echt heel belangrijk, kinderen kunnen soms gewoon ‘even’ niet thuis wonen en op de groep wonen is voor hen veelal niet fijn. Gelukkig hebben we pleegouders die er bewust voor kiezen om deze kinderen op te vangen. Kinderen hebben iemand in hun leven nodig die zich voor hen inzet vanuit hun hart. Voor jeugdzorgwerkers is het hun baan en pleegouders zetten zich vanuit zichzelf in en dat verschil merken kinderen. Dat geeft kinderen het gevoel dat ze er mogen zijn en dat ze zich gesteund en veilig kunnen voelen.

Er wordt veel van pleegouders gevraagd en het is een pittige taak, dat besef ik heel goed. Die goede vrienden van mij hadden 14 jaar geleden een weekendpleegzoon, een opstandige jongen van 12 jaar oud. Zijn gedrag was moeilijk, hij had problemen op school en was betrokken bij diefstal. De voorspelling was dat hij geen relaties kon aangaan en vermoedelijk vaker crimineel gedrag zou vertonen. Het advies dat zij en de pleegouders kregen was: ‘Laat hem los, want het komt niet meer goed.’ Gelukkig hebben zijn week- en weekendpleegouders hem niet losgelaten en zijn beide stellen gaan samenwerken om hun pleegzoon te ondersteunen. Nu is hij 26 jaar, heeft hij vrienden, woont op een zolderkamer en zit hij in het laatste jaar van het hbo. Daarom zou ik graag willen zien dat wij pleegouders met ingewikkelde pleegkinderen, die normaal op de groep zouden wonen, beter gaan ondersteunen om het pleegouderschap dragelijker te maken en deze pleegkinderen een beter perspectief te kunnen bieden.

Is dat waar pleegzorg bij Enver voor staat?
Waar pleegzorg bij Enver voor staat is: zorgen voor een beter perspectief voor (pleeg)kinderen, door hen niet los te laten als het moeilijk wordt maar juist om anders vast te houden. We werken aan een overkoepelende cultuur, die staat voor samenwerking en verbinding met een ondernemende houding en een oplossingsgerichte denkwijze. We willen onze koers dus niet veranderen, maar wat we hebben verder ontwikkelen.

Wat vind je belangrijk in de begeleiding van pleeggezinnen?
Ik vind het belangrijk dat we met de pleegouders in gesprek blijven en samen overleggen wat ze nodig hebben van ons. Zo kan er een samenwerking ontstaan en dragen we beiden zorg voor het pleegkind. Zie het als een dialooggestuurde ondersteuning; dat we samen met de pleegouders beslissen en onze hulp en hulpverleners aan hen verbinden.

Hoe zorgt Enver ervoor dat er voldoende pleegouders zijn?
Door ons stinkende best doen. Vanuit het landelijk pleegzorgoverleg* en met gemeenten proberen we steeds nieuwe ideeën te bedenken om pleegouders te vinden. Zo proberen we pleegouders te bereiken door, in overleg met de biologische ouders, een kindoproep te plaatsen op social media. Ook willen we grote bedrijven gaan benaderen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat we binnen een groot bedrijf gaan werven door een voorlichtingsbijeenkomst te geven en informatiefolders verspreiden. FlexusJeugdplein heeft dit vorig jaar al gedaan in de Week van de Pleegzorg binnen de gemeente Rotterdam. Pleegzorgbegeleiders blijven hierin zelf natuurlijk een belangrijke rol spelen.

* Alle pleegzorgorganisaties die aangesloten zijn bij Pleegzorg Nederland komen meerdere keren per jaar samen om te overleggen en ideeën uit te wisselen. Samen zetten we ons in om de huidige pleegouders zo goed mogelijk te ondersteunen en om nieuwe pleegouders te vinden.

Welke rol krijgt Yvonne van Adrichem, voormalig manager Pleegzorg, binnen Enver?
Pleegzorgbegeleiders vallen nu samen met andere hulpverleners, zoals schoolmaatschappelijk werkers en gezinscoaches, onder een gebiedsmanager in een van de vijf regio’s. Als organisatie hebben we hiervoor gekozen, omdat we vinden dat we met de bundeling van werkvormen en expertises een gezin beter kunnen ondersteunen, dus ook onze pleeggezinnen. Pleegouders behouden wel gewoon hun eigen pleegzorgbegeleider.

Yvonne is programma manager geworden voor de pleegzorg binnen Enver. In deze nieuwe functie zal ze organisatiebreed worden ingezet. Yvonne ondersteunt bijvoorbeeld de gebiedsmanagers op het gebied van pleegzorg in hun regio, draagt zorg voor de organisatiebrede werving en voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Hiermee borgen we de pleegzorgexpertise en ondersteuning van onze pleegzorgbegeleiders.

Wil je nog wat meegeven aan de pleegouders?
Ik kijk uit naar een moment om onze pleegouders te ontmoeten. Ik vind het heel mooi wat zij voor de pleegkinderen betekenen. Ik heb regelmatig contact met de pleegouderraad en ik wil pleegouders ook aanmoedigen om hun ideeën en vragen bij hen neer te leggen. Op deze manier leggen we met elkaar de verbinding.

De werving en selectie van een tweede bestuurder voor Enver loopt.