Over pleegzorg / Actueel / Nieuwe trainingen voor pleegouders

Nieuwe trainingen voor pleegouders

April 2017 – Opvoeden doe je elke dag en is niet altijd even makkelijk. Zeker met pleegkinderen kan het zoeken zijn naar wat er aan de hand is en hoe u daarmee als pleegouder het best kunt omgaan. Deskundigheidsbevordering voor pleegouders staat daarom hoog op onze agenda, niet alleen als onderdeel van de individuele pleegzorgbegeleiding, maar ook in de vorm van trainingen. Aan het (door)ontwikkelen van trainingen hebben we in de afgelopen periode dan ook hard gewerkt, met het resultaat dat er niet alleen een nieuwe basistraining is, maar dat er nu ook trainingen zijn rond specifieke pleegzorgthema’s, zoals hechting, seksuele opvoeding en samenwerken met ouders.

Basistraining
Aansluitend op het nieuwe werken zijn we in september 2016 gestart met onze nieuwe basistraining voor aspirant pleegouders. In deze basistraining nemen we aspirant pleegouders mee aan de hand van een casus in het pleegzorgproces. Zo krijgen ze zicht op hoe zo’n proces kan verlopen en maken ze kennis met een aantal belangrijke thema’s in de pleegzorg, zoals hechting, trauma en oudercontact.

Verdieping
Vervolgens, wanneer er een kind in het pleeggezin is, volgen de nieuwe pleegouders verplicht nog drie trainingen om de kennis en vaardigheden op een specifiek thema te vergroten. Voordeel van deze nieuwe aanpak is de directe koppeling tussen theorie en praktijk: pleegouders brengen hun praktijkervaringen in en kunnen nieuwe inzichten en adviezen meteen in de eigen thuissituatie toepassen.

Nooit uitgeleerd
Ook als u al enige tijd pleegouder bent, kan de behoefte ontstaan om u (opnieuw) te verdiepen in een thema. In het leven van uw pleegkind verandert immers veel: het wordt ouder, gedrag verandert, ouders komen weer in beeld of laten juist niets meer van zich horen. Misschien hebt u nu zelfs wel een ander pleegkind, dan toen u aan pleegzorg begon. Hoe het ook zij, als u uw pleegkind beter wilt leren begrijpen en uw (opvoed)vaardigheden versterken, dan is een verdiepingstraining misschien wel iets voor u.

Overzicht trainingen
Op de website vindt u meer informatie over de beschikbare trainingen. Op termijn zullen we ook rond andere thema’s trainingen ontwikkelen en aanbieden. Voor zeer specialistische onderwerpen, zoals het omgaan met getraumatiseerde kinderen, zullen we extern een training gaan inkopen. Uiteraard informeren wij u via de nieuwsbrief en onze website als er een nieuwe training beschikbaar is.