Over pleegzorg / Actueel / Werk in uitvoering: landelijk actieplan pleegzorg

Werk in uitvoering: landelijk actieplan pleegzorg

Achter de schermen werken de NVP, Jeugdzorg Nederland, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en pleegouders landelijk hard aan het actieplan pleegouders.
In de nieuwsbrief van vorig jaar augustus namen we u kort mee in de landelijke ontwikkelingen op het gebied van het pleegzorgbeleid. U kunt dit hier teruglezen. Dit keer gaan we uitgebreider in op concrete acties die bij het actieplan pleegzorg komen kijken.

Actieonderzoek voor meer continuïteit in de pleegzorg
Eén van de prioriteiten bij het verbeteren van pleegzorg is meer continuïteit van pleegzorgplaatsingen. Momenten wisselen pleegkinderen nog te vaak van pleeggezin. Enver doet samen met negen andere pleegzorgaanbieders mee aan het ‘Actieonderzoek continuïteit pleegzorg’. Hiermee willen we bijdragen aan de vermindering van uitval van pleegouders en vroegtijdige beëindiging van plaatsingen (breakdown). In overleg met diverse mensen en organisaties (Jeugdzorg Nederland, het NJi en de NVP) die bij pleegzorg betrokken zijn, maken we hiervoor een plan. Het project loopt tot en met september 2020. We houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in dit actieonderzoek.

Versterken van de kracht van pleegouders
Een ander onderdeel van het actieplan pleegzorg is het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’. Dit programma loopt sinds 2017. Het programma heeft als doel om pleegouders in Nederland te ondersteunen in hun ontwikkeling. Het is immers van belang dat pleegouders kunnen blijven leren en ontwikkelen, om een verschil te maken in het leven van hun pleegkinderen. De ondersteuning bestaat uit de mogelijkheid tot het verkrijgen van kennis, leren en het ontmoeten van andere pleegouders. Dit alles moet samenkomen op een online platform waar organisaties die betrokken zijn bij pleegzorg momenteel aan werken.

  • Kennis
    Het beschikbaar stellen van een online bibliotheek met artikelen en dossiers. Het is de bedoeling dat pleegouders hier informatie kunnen opzoeken over diverse onderwerpen.
  • Leren
    Het doel is om een leer- en ontwikkelaanbod voor pleegouders op het platform te plaatsen dat bestaat uit verschillende leervormen. Deze leervormen zijn toegankelijk vanuit een centraal (digitaal) punt. Aangezien het platform gemaakt wordt voor pleegouders, worden pleegouders zelf ook betrokken bij de ontwikkeling van het leermateriaal.
  • Ontmoeten
    Dit onderdeel van het platform biedt pleegouders de mogelijkheid om contact te leggen met andere pleegouders. Zo kunnen pleegouders desgevraagd advies geven aan anderen, of advies van elkaar krijgen. Ook worden pleegouders uitgenodigd om ervaringen met elkaar te delen.

Applicatie: contact tussen aspirant-pleegouders en ervaren pleegouders
Een apart onderdeel van het programma Versterken van de kracht van pleegouders moet een applicatie worden, die op het platform te vinden gaat zijn. Via de app kunnen aspirant-pleegouders (mensen die overwegen pleegouder te worden, maar het nog niet zijn) laagdrempelig in contact komen met ervaren pleegouders (een pleegouder die één of meerdere pleegkinderen heeft of heeft gehad). Zo kunnen de aspirant-pleegouders hun vragen stellen aan de ervaren pleegouder. Hiermee ondersteunt het platform aspirant-pleegouders in hun overweging om pleegouder te worden. De app matcht aspirant-pleegouders aan ervaren pleegouders.

De rol van Enver

De data waarop het platform en de app uitgerold zullen gaan worden, zijn nog niet bekend. Wel is de app naar verwachting eerder beschikbaar dan het online platform. Uiteraard informeren wij u hier tegen die tijd over. Wij zijn nauw betrokken bij het ontwikkelen van het platform. U zullen we ook gaan betrekken bij dit proces. Via de nieuwsbrieven houden we u hierover op de hoogte.

Meer weten over Versterken van de kracht van pleegouders en het platform? Kijk dan op de website.