Over pleegzorg / Actueel / Pleegoudertevredenheid 2017/2018

Pleegoudertevredenheid 2017/2018

April 2019 – Eind 2017 is er, nog vanuit FlexusJeugdplein, met de pleegouderraad een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder pleegouders met een plaatsing. Door de fusie heeft het lang geduurd voordat we de uitslagen hadden verwerkt in een zogenaamd verbeterplan. Dit wil niet zeggen dat we in de tussentijd niets gedaan hebben met de reacties uit het onderzoek. Maar eerlijkheidshalve moet gezegd worden dat we laat zijn en alweer bijna toe zijn aan een nieuw onderzoek. Die zal in 2020 plaatsvinden.

Respons
1304 gezinnen zijn gevraagd aan het onderzoek mee te doen. Ongeveer een derde namelijk 387 (gedeeltelijk) ingevulde onderzoeken zijn teruggekomen (332 digitaal en 55 op papier). De verdeling tussen netwerkgezinnen en bestandsgezinnen is nagenoeg gelijk.

Uitkomsten
Het totale rapportcijfer is 7,7 (waarvan 8% onder de 6 en 62% een 8 of hoger). Pleegouders waren onder andere tevreden over de samenwerking, het hebben van korte lijnen en de informatievoorziening. De bekendheid van ons trainingsaanbod vraagt nog de aandacht, maar wanneer pleegouders naar een training gaan, zijn zij daarover tevreden. Er wordt positief gereageerd op bijeenkomsten waar er ontmoetingen zijn met andere pleegouders.

Er waren ook aandachtspunten, die door ons in een verbeterplan zijn uitgewerkt:

 • Maken van rapportage samen met het pleeggezin en inzage in het dossier.
  Hoe kan rapportage meer onderdeel van de samenwerking met het pleeggezin worden, zowel kinderen als pleegouders hebben recht op een zorgvuldig bijgehouden en inzichtelijk dossier.
 • Inzicht van pleegouders in de voor hen beschikbare tijd van pleegzorgbegeleiders.
  Pleegouders merken op dat de werkdruk bij de begeleiders hoog is waardoor er minder tijd lijkt voor dat wat zij nodig hebben. Hoe gaan we om met behoefte aan extra ondersteuning?
 • Duidelijkheid en openheid over alle “verplichte” gespreksonderwerpen met pleegouders en met pleegkinderen.
  Hoe worden onderwerpen als intimiteit en seksualiteit vanzelfsprekende onderwerpen in de begeleiding van pleeggezinnen?
 • Trainingen aan pleegouders.
  Hoe blijft het aanbod onder de aandacht van pleegouders en pleegzorgbegeleiders en hoe wordt het aanbod goed afgestemd op de vraag?
 • Bijeenkomsten waar pleegouders, met en in hun eigen gemeente, elkaar kunnen ontmoeten. 
  Hoe kunnen we (nog beter) tegemoet komen aan de behoefte van pleegouders?

 • Informatieverstrekking pleegouders (bereikbaarheid, vertrouwenspersoon, klachtenregeling, inzagerecht).
  Hoe en waar kunnen pleegouders de juiste informatie vinden?

Diverse verbeterpunten zijn al door ons opgepakt. Aan de overige punten zullen we in de komende periode (verder) werken.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of wilt u reageren? Neem dan contact op met het Servicecentrum pleegzorg via pleegzorg@enver.nl of 085 064 08 37.