Over pleegzorg / Actueel / Pleegoudertevredenheid(1)

Resultaten pleegoudertevredenheidstoets 2014

Februari 2015 – In 2014 heeft FlexusJeugdplein onder de pleegouders een tevredenheidstoets uitgezet. In totaal zijn er 1263 enquêtes verstuurd, waarvan er 505 zijn teruggekomen. Een respons van 40%. In 2009 zijn er 647 enquêtes verstuurd waarvan er 219 zijn teruggekomen wat een respons gaf van 34%.

Uit de uitkomsten van de pleegoudertevredenheidstoets blijkt, dat de tevredenheid van de pleegouders t.o.v. de toets die in 2009 is gehouden, is vergroot (in 2009 een 7,5 en in 2014 een 7,8). De professionaliteit van de pleegzorgbegeleiders wordt als uitstekend beoordeeld evenals de samenwerking tussen de pleegzorgbegeleiders en pleegouders. Uit de gegeven antwoorden komt naar voren dat de informatievoorziening naar pleegouders nog verbeterd kan worden, in het bijzonder t.a.v. het delen van informatie, de klachtenregeling en de vertrouwenspersoon. Ook wisselingen van pleegzorgbegeleider komt als aandachtpunt naar voren. Verder blijkt dat netwerkpleegouders en weekend- en vakantiepleegouders over het algemeen wat minder tevreden zijn.

De uitkomsten van het onderzoek kunt u hier bekijken.Het rapport zal worden besproken met de pleegouderraad. De aanbevelingen in het rapport nemen we op in een verbeterplan.