Over pleegzorg / Actueel / Pleegzorg van 18 naar 21 jaar

Pleegzorg van 18 naar 21 jaar

Augustus 2018 – Met ingang van 1 juli 2018 kunnen pleegkinderen standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven, tenzij het pleegkind aangeeft geen gebruik meer te willen maken van pleegzorg. Daarover hebben Jeugdzorg Nederland, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afspraken gemaakt.

De afgelopen jaren is het aantal pleegkinderen met verlengde pleegzorg gestegen. Gemeenten, pleegzorgaanbieders en de overheid vinden het belangrijk dat pleegkinderen, net als jongeren die in hun eigen gezin wonen, het huis pas hoeven te verlaten wanneer ze hiertoe in staat zijn.
Vanaf 1 juli zorgen gemeenten er standaard voor dat pleegzorg doorloopt als het pleegkind 18 jaar wordt. Er wordt afgestapt van het huidige “nee, tenzij systeem” naar een “ja, tenzij systeem”. Een pleegzorgplaatsing kan alleen eerder eindigen wanneer het pleegkind dit zelf wilt.

Gemeenten gaan uitvoering geven aan het nieuwe systeem door nieuwe pleegzorgplaatsingen standaard tot 21 jaar door te laten lopen en/of bestaande plaatsingen te verlengen. Pleegzorg als vorm van verlengde jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet, blijft mogelijk vanaf 21 jaar tot 23 jaar.

Wordt uw pleegkind bijna 18 jaar en heeft u vragen? Stel deze dan aan uw pleegzorgbegeleider of bekijk onze pagina Als uw pleegkind 18 jaar of ouder is.