Over pleegzorg / Actueel / Pleegzorg standaard tot 21 jaar

Pleegzorg standaard tot 21 jaar

Pleegkinderen kunnen vanaf 1 juli 2018 standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven. Daarover hebben Jeugdzorg Nederland, VNG en het ministerie van VWS afspraken gemaakt die per 1 juli van kracht worden. In de Jeugdwet staat nog dat pleegzorg in principe stopt op het achttiende jaar. Dat is in praktijk vaak te vroeg. We zijn daarom blij met de afspraak om de standaard te verhogen tot 21 jaar. Daarmee wordt echte zorg op maat mogelijk en kunnen we pleegzorg bieden tot het moment dat de jongere zelf toe is aan zelfstandigheid.

Van ‘nee tenzij’ naar ‘ja tenzij’
De Jeugdwet maakt(e) al wel mogelijk om zogenoemde verlengde pleegzorg te bieden. Dat ging tot nu via een ‘nee tenzij systeem’, waarbij eerst moet worden aangetoond dat pleegzorg vanaf het 18e jaar noodzakelijk is. Nu wordt overgestapt op een ‘ja tenzij systeem’. Een pleegzorgrelatie kan alleen eindigen voor het 21e jaar wanneer pleegkinderen dit zelf willen. Gemeenten zullen hier uitvoering aan geven door nieuwe pleegzorgrelaties standaard tot 21 jaar door te laten lopen en/of bestaande trajecten te verlengen. Het Rijk heeft daarvoor middelen beschikbaar gesteld. Gemeenten ontvangen in 2018 vijf miljoen euro, in 2019 tien miljoen euro, en vanaf 2020 structureel 13,7 miljoen euro. Ondertussen bereidt het ministerie een wetswijziging voor, waardoor ook in de Jeugdwet komt te staan dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt geboden. Pleegzorg als vorm van verlengde jeugdhulp, zoals beschreven in de Jeugdwet, blijft mogelijk vanaf 21 jaar tot 23 jaar.

Binnenkort hoort u meer over hoe pleegzorg tot 21 jaar gerealiseerd gaat worden in het Enver pleegzorg beleid. Heeft u nog vragen, dan kunt u ze stellen aan uw pleegzorgbegeleider.