Over pleegzorg / Actueel / Pleegzorg tot 21 jaar

Pleegzorg tot 21 jaar

Mei 2018 – Het is u vast niet ontgaan de vorige maanden. Het ministerie van Volksgezondheid wil dat pleegkinderen langer bij hun pleeggezin kunnen blijven wonen. Volgens minister Hugo de Jonge moeten jongeren standaard tot hun 21ste in een pleeggezin kunnen blijven.

Minister De Jonge heeft de afgelopen maanden de voorwaarden voor pleegzorg tot 21 jaar verkend. In april heeft hij de uitkomsten van de verkenning in ‘Zorg voor de Jeugd’ gepresenteerd. Deze verkenning bevat concrete voorstellen om de pleegzorg standaard te verlengen tot 21 jaar. Het gaat in op de wensen van jongeren en pleegouders, de organisatorische en financiële aspecten voor pleegouders, pleegzorgorganisaties en gemeenten. Ook bekijkt de verkenning of het nodig is om de Jeugdwet te wijzigen om verlengde pleegzorg tot 21 jaar mogelijk te maken, of dat dit ook al mogelijk is op basis van bestuurlijke afspraken. Samen met de VNG en JN werken ze dit plan nader uit, en zijn ze in gesprek over een bestuurlijke afspraak om verlenging van pleegzorg standaard tot 21 jaar al per 1 juli 2018 mogelijk te maken. In het verlengde hiervan zal verkend gaan worden welke wijziging van de Jeugdwet nodig is om dit ook wettelijk goed te regelen.

Houd onze website en social media de komende tijd in de gaten voor meer informatie over dit onderwerp.