Over pleegzorg / Actueel / Programmamanager pleegzorg Yvonne van Adrichem neemt afscheid

U heeft haar vast weleens ontmoet, of tenminste toch van of over haar gehoord. Bijvoorbeeld tijdens een pleegzorgbijeenkomst, in de nieuwsbrief pleegzorg, of als handtekening onder het contract dat u, als pleegouders, met pleegzorg sloot. Tien jaar lang zette Yvonne van Adrichem zich als manager in voor de pleegzorg. Begin dit jaar besloot ze dat het tijd is om het stokje over te dragen en nu zegt ze ons daadwerkelijk gedag.

Yvonne: “Wanneer ik terugkijk op de afgelopen tien jaar realiseer ik me dat er in de pleegzorg enorm veel is gebeurd en veranderd. Die veranderingen waren vaak ingegeven door ontwikkelingen om ons heen, zoals wetswijzigingen, de toenemende vraag naar pleegzorg en de decentralisatie en transitie van de jeugdzorg.

Organisatorisch waren er meerdere reorganisaties en uiteindelijk de fusie tot Enver. Mijn streven was steeds om voor u, de pleegouders, de rust en continuïteit te waarborgen. Helaas lukte dat niet altijd: een aantal jaren geleden bijvoorbeeld moesten veel pleegouders van pleegzorgbegeleider veranderen. Ik weet dat veel pleegouders dat als bijzonder vervelend hebben ervaren.

Inhoudelijke kansen voor verbetering van de pleegzorg hebben we steeds met beide handen aangegrepen. De Wet verbetering positionering pleegouders vind ik daarvan een mooi voorbeeld. Daarmee hebben we u een krachtige stem kunnen geven met betrekking tot de zorg voor uw pleegkind. Ook in de kwaliteit van de begeleiding hebben we goede stappen vooruitgezet, dankzij een vast team pleegzorg gedragswetenschappers en de pleegzorgbegeleiders.

Pleegouders versterken en ondersteunen was voor mij altijd een speerpunt. Want, laten we wel zijn, pleegouders maken écht het verschil. De wijze waarop u onvoorwaardelijk voor uw pleegkind gaat, is fantastisch. U “doet het gewoon” binnen uw gezin, terwijl de omstandigheden meestal helemaal niet zo gewoon zijn. Voor een kind dat u bij de start misschien nog niet eens kende. En u blijft dat doen, met hart en ziel, voor zolang het nodig is. Daarmee laat u iedere dag weer aan een kind weten: “je mag er zijn”. Dat is van onschatbare waarde. Ik heb hier al de jaren veel respect en waardering voor gehad en nog! Bij mijn vertrek heb ik alle Enver-collega’s dan ook op het hart gedrukt om de pleegzorg en pleeggezinnen te (blijven) koesteren.

Tijdens de pleegzorglezing op 6 juni jl. werd ik volledig overdonderd door de prachtige afscheidscadeau’s: bloemen en een kookboek. Wat geweldig dat pleegouders ondanks hun drukke pleegzorgbestaan tijd hebben gemaakt om voor mij recepten en persoonlijke (pleegzorg)verhalen te schrijven. Van de pleegouderraad kreeg ik een heel bijzondere ring, speciaal voor mij gemaakt.

Bedankt beste pleegouders. U heeft er mede voor gezorgd dat ik de afgelopen jaren één van de mooiste banen had die er te bedenken is!”

Medio augustus 2019 start de opvolgster van Yvonne, Mariska de Baat. In de volgende nieuwsbrief zullen wij haar aan u voorstellen.