Over pleegzorg / Actueel / Reorganisatie 2015

Opnieuw reorganisatie bij FlexusJeugdplein

Juli 2014 – Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de provincie en stadsregio’s naar de gemeenten. Deze transitie gaat gepaard met bezuinigingen en een transformatie van de jeugdzorg. Inmiddels is duidelijk dat een reorganisatie bij FlexusJeugdplein onvermijdelijk is; vanwege de aan ons opgelegde bezuinigingen, maar ook omdat FlexusJeugdplein meer ruimte wil creëren om aan de vraag naar ambulante hulp en pleegzorg te voldoen. Een dergelijke uitbreiding is echter alleen mogelijk als we onze residentiële voorzieningen sluiten. In totaal verdwijnen 18 crisisopvang plekken en 48 plekken in de behandel- en trainingscentra en de kamertrainingscentra. De uitwijkhuizen, gezinshuizen en woonfoyers (18+), die sterk verbonden zijn met de wijk en met het ambulante werk, zullen we behouden.

We realiseren ons dat de sluiting van de afdelingen ingrijpende gevolgen zal hebben voor de bewoners. FlexusJeugdplein zal zich tot het uiterste inspannen om voor al deze jongeren, en de jongeren op de wachtlijst, een passend alternatief te vinden. We zullen dit doen in nauwe samenspraak met onze medewerkers en de collega-instellingen.

Met de reorganisatie zijn helaas ook banen gemoeid van medewerkers die zich al vele jaren met hart en ziel hebben ingezet voor kinderen en jongeren. Aan een deel van deze medewerkers kunnen we intern een andere functie aanbieden; in de wijkteams, de pleegzorg en de ambulante woonbegeleiding.

Het reorganisatieplan zal met de Pleegouderraad worden besproken. Na de zomer wordt het plan definitief vastgesteld. We zullen pleegouders dan meer uitgebreid informeren over de keuzes die we maken. Voor de pleegzorg zal in de komende maanden worden gekeken, hoe we organisatorisch en inhoudelijk het best kunnen aansluiten op de veranderingen in de jeugdzorg en de ontwikkelingen in de wijken. We zullen pleegouders hierover uiteraard op de hoogte houden.

 

Meer over de Transitie Jeugdzorg:
Transitie Jeugdzorg
– Presentatie FlexusJeugdpleinpresentatie gemeente Rotterdam
– Transitie Jeugdzorg: ‘Wat verandert er voor mijn gezin?’
– POR ‘De nabeschouwing’