Over pleegzorg / Actueel / Servicecentrum Pleegzorg en Gezinsvormen

Oktober 2018 – Sinds 1 oktober heeft Enver een servicecentrum voor pleegzorg en andere gezinsvormen. Het Servicecentrum vervult een belangrijke verbindende rol in de pleegzorg; voor onze (pleeg)ouders en de professionals van Enver. Het doel is het vasthouden en ontwikkelen van de pleegzorg(expertise) binnen Enver en eenduidig antwoord te geven op (complexe) vraagstukken binnen de pleegzorg.

Gebiedsgerichte pleegzorg. Het grote en nieuwe Enver. Pleegouders vroegen zich af of pleegzorg dan nog wel de aandacht krijgt die het verdient. Hoe we de pleegzorg(expertise) binnen Enver borgen en grote verschillen tussen gebieden voorkomen. Ook bij Enver vinden we dat belangrijke aandachtspunten. In de afgelopen maanden hebben we hier dan ook goed over nagedacht en er met de pleegouderraad over van gedachten gewisseld. Het resultaat is een servicecentrum voor pleegzorg en andere gezinsvormen.

Wat het Servicecentrum doet
Het Servicecentrum Pleegzorg en Gezinsvormen is sinds 1 oktober operationeel. Het Servicecentrum volgt interne en externe ontwikkelingen rond de pleegzorg op de voet. Ze geeft aan als er veranderingen (nodig) zijn; intern bij de gebiedsmanagers en de medewerkers van de vijf pleegzorgteams en extern naar pleegouders via onder meer de pleegzorg nieuwsbrief en de website.

Het Servicecentrum ondersteunt de deskundigheid van de pleegzorgbegeleiders en andere professionals. Onder regie van de vertrouwde gedragswetenschappers van de pleegzorg wordt vormgegeven aan de inhoudelijke doorontwikkeling van de pleegzorg. Daarnaast vervult het Servicecentrum een coördinerende taak met betrekking tot de werving en training van pleegouders en de bureaudienst van de pleegzorg. Zie “Een dag uit het leven van de bureaudienst”.

Wat merkt u als pleegouder van het Servicecentrum?
Het secretariaat pleegzorg en de bureaudienst zijn onderdeel geworden van het Servicecentrum. Secretariaatsmedewerkers Nicole Rietveld, Jeroen Hage en Karin van der Laan blijven zoals voorheen de service verlenen die u bent gewend. Voornamelijk Nicole en Jeroen nemen de telefoon op wanneer u het Servicecentrum belt. Zij zijn ook de medewerkers die “achter” het mailadres werving@enver.nl / pleegzorg@enver.nl zitten. Uw declaraties komen bijvoorbeeld hier terecht.

Wij proberen de service aan u als pleegouder ook steeds te verbeteren, zo zijn wij bijvoorbeeld nu bezig met een digitale tool voor deze declaraties.