Over pleegzorg / Actueel / Speerpunten 2020 door het programmateam pleegzorg

December 2019 – We zijn trots op onze pleegouders en pleegzorgbegeleiders en vinden het belangrijk om dat wat goed gaat, vast te houden! Tegelijkertijd willen we de pleegzorg waar mogelijk ook steeds blijven verbeteren. Marlous Roodnat en Mariska de Baat (programmateam pleegzorg) hebben een jaaragenda opgesteld met belangrijke thema’s voor de pleegzorg in 2020. Deze jaaragenda is tot stand gekomen in overleg met de pleegouderraad (por). Thema’s in de agenda zijn bijvoorbeeld:

– Het werven van pleegouders
– Het ‘warme bad’ dat we willen dat Enver is voor pleegouders
– De nazorg aan pleegouders na een plaatsing
– Het opzetten van een buddyproject voor pleegouders
– Pleegzorg na 18 jaar
– Het verbeteren van de samenwerking tussen pleegzorg en jeugdbescherming

We gaan hier samen met pleegouders mee aan de slag en de por heeft dan ook een belangrijke rol in het uitdenken en uitvoeren van de verbeteringen. Heeft u ideeën of suggesties voor één van deze thema’s? Geef ze alstublieft door aan de por via pleegouderraad@enver.nl.