Over pleegzorg / Actueel / Terugblik lezing Geweldloos Verzet

November 2019 – Woede-uitbarstingen, risicovol gedrag, liegen, diefstal en chantage door (pleeg)kinderen kunnen zelfs de meest geduldige en liefdevolle pleegouder tot wanhoop drijven. Maar ook door minder ernstig gedrag kunt u zich als pleegouders machteloos voelen in het kiezen van een goede aanpak. Herkenbaar?

De Israëlische psycholoog Haim Omer ontwikkelde de benadering ‘Geweldloos verzet’ om met dergelijk gedrag om te gaan. Het is gebaseerd op de overtuiging dat u geen controle heeft op het gedrag van een ander, maar alleen op uw eigen gedrag. Geweldloos verzet is een methode, waarbij de pleegouder tools krijgt voor zichzelf, om het onbuigzame te accepteren, te omarmen, zodat vanuit een andere hoek gekeken kan worden. Geweldloos verzet gaat ervan uit dat u uw pleegkind niet kunt dwingen tot ander gedrag, maar dat u wel uw eigen gedrag kunt aanpassen, door met behulp van vrienden en familie in “verzet” te gaan tegen het negatieve gedrag. De nadruk ligt bij deze methode niet op het resultaat, maar op de actie. Het geeft een basis om weer op een positieve, krachtige en gezellige manier aanwezig te zijn in het leven van uw pleegkind.

Enver pleegzorg gaat met deze benadering aan de slag. Er komt een pleegoudergroep over Geweldloos Verzet en er wordt een aantal specialisten opgeleid om de pleeggezinnen die hiermee aan de slag gaan, te ondersteunen. Op woensdag 30 oktober werd er tijdens de Week van de Pleegzorg een lezing over Geweldloos Verzet georganiseerd voor pleegouders. Marian Rink, voorzitter van de por, blikt terug op de avond:

“Een lezing met inhoud”, zo hoorde ik terug op de avond zelf. “Aardig wat handvatten gekregen, met name voor mijzelf”, was ook een opmerking die ik hoorde.

De lezing werd met veel enthousiasme gegeven door twee dames die behoorlijk kundig en heel gedreven overkwamen. Naast een overzicht waar de methode nu eigenlijk zijn pijlers op heeft, kregen pleegouders ook een aantal heel concrete eyeopeners waar men mee aan de slag kan. Bijvoorbeeld: het ijzer smeden als het koud is. Zeer goed inzetbaar bij een puber, die oververhit (door onder andere alle hormonen) nog wel eens ongenuanceerd alle ellende neerknalt. Een dagje later is deze puber afgekoeld en daardoor vaak veel beter te bereiken en op een beter spoor te zetten.

Een verkregen inzicht dat “grip houden” niet altijd betekent dat je er boven op moet zitten, dat juist de pleegkinderen zo graag zelf bepalen binnen de grenzen van de veilige volwassenen was zeer verhelderend. Een keuze geven, geeft vaak minder strijd dan vasthouden aan alle regels en banden. Maar bovenal dat het vaak niet gaat om wat je zegt of doet, maar hoe je er zelf instaat.

Er was een goed gevulde zaal, met een positieve sfeer. Het verhaal was afwisselend theoretisch en interactief, waardoor denken en doen evenwichtig aan bod kwamen. Door het uitwisselen, kregen pleegouders ook even de mogelijkheid om in contact te komen met andere pleegouders, wat zeer gewaardeerd werd.

Ook leuk was dat de por aan het begin van de avond een presentje had voor alle pleegzorgbegeleiders, om hen te bedanken voor hun inzet voor pleegouders, wat door de ontvanger, Mariska de Baat, programmaleider pleegzorg, zeer positief ontvangen werd. Al met al een inspirerende, prettige avond voor de aanwezigen.

Marian Rink, voorzitter por